Horáček: Zeman míchá pravdu a lež, čest i hanbu

Kandidát na prezidenta Michal Horáček se vyjádřil k udělování státních vyznamenání u příležitosti 28. října, které se konalo na Pražském hradě – a které bylo opět ostudné.

Vidím Miroslava Wajsara, skromného, obětavého vizionáře, který založil první český hospic (Anežky České v Červeném Kostelci). Anebo takového borce, jako je Vladimír Mařík, zakladatel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a mezinárodně respektovaná autorita v oboru umělé inteligence.

Tihle a další silní lidé, o které můžeme opírat svou národní hrdost, jsou ve Vladislavském sále vyznamenáváni spolu s těmi, o které by si člověk neopřel ani to příslovečné kolo. Třeba o neblahou normalizační figuru a tradičního sluhu všeho protičeského Petra Žantovského.

Tak se zatemňuje a do jednoho guláše míchá všechno: pravda i lež, čest i hanba, letitá práce i věčné chytráctví. A ti, kteří jsou právem českými vzory, jsou tu rukojmím těch, kteří mohou sloužit leda jako příklad odstrašující.

Slibuju, že udělám všechno pro to, aby příští rok mohli za účasti rektorů našich vysokých škol a dalších znamenitých osobností dostat státní vyznamenání pouze ti, kteří nás inspirují a jimž máme být vděčni.

Není zde článek celý?