Koho zvolit do naší Sněmovny Parlamentu České republiky ?

Obecně je každý občan díky volebnímu právu v demokratické zemi zodpovědný za stav své země. Jen na něm v tajných volbách záleží, koho si vybere jako svého zástupce do politického řízení své země. Je-li nespokojen se stavem a může-li podle jeho individuálního hodnocení za vzniklé problémy a škody v zemi jeho zástupce, či politická strana, může ji v příštích volbách změnit a dát šanci straně jiné. To je  princip podílu občana na moci v zastupitelské demokracii, která je i u nás.

Občan se nesmí dát obalamutit tzv. nezávislými volebními průzkumy , které jej vmanipulují do očekávaného výsledku skutečně vládnoucí ekonomické oligarchie. Proto účast občanů ve volbách a  kontrole realizace volebních slibů – výsledků v praxi je i pro ně životně důležitá.

Občan si musí sám sobě říci, nechci v řízení země již ty politiky, kteří i mne zklamali, protože za ně hovoří sumární výsledky stavu země za období jejich vládnutí. Dále si musí postavit otázku, budou tito polici a jejich stranické vedení z hlediska dosavadní jejich praxe schopni zvládnout nové výzvy jako jsou klimatické změny , ekonomické migrace lidí a organizovaný zločin – terorismus ?

Má ještě u nás smysl dát šanci tzv. tradičním politickým stranám ODS, ČSSD, TOP-09 a ANO 2011, nebo předat politické řízení novým politickým silám, které opravdu chtějí  demokracii a hmotnou a trestní zodpovědnost politiků a státních úředníků včetně policistů, státních zástupců a soudců  a zabezpečí naší svobodu, kteří se jasně staví proti agresivnímu islámu a teroristům a prosadí naší bezpečnost i vlastními silami a prostředky , kteří nebudou hloupě poslouchat diktát z Bruselu, kteří omezí naší přebujelou byrokracii a zvyšování daní, kteří zabrání parazitismu těch, kteří se nechtějí učit a pracovat , kteří budou schopni konečně zastavit rozkrádání bohatství republiky, kteří zkvalitní vzdělání a zabezpečí dostupnou zdravotní péči, kteří se postarají o slušný život důchodců,  kteří zastaví lichvu a exekutorské mafie, kteří nebudou ovlivňovat nezávislou a nestrannou činnost PČR, státních zástupců a soudů,……

Ztráta důvěry za smysluplné neřízení státu ve prospěch většiny občanů a za způsobené škody při vládnutí naší zemi OSD, ČSSD, TOP 09, ale i nebezpečné tendence oligarchické ekonomické a propagandistické moci pana Babiše také omezují demokratický vývoj v naší republice – viz Příloha Knížák o Babišovi. Ty hesla  „Vláda práva a boje proti korupci“. „Nebudeme lidem lhát a krást“, „Se mnou přišel zákon a pořádek“,……. nebyla plněna, byla jen zástěrkou se uchopit moci, ale opak se obvykle stal skutečností.

Právě probíhající tradiční setkání politiků , politologů ,.. FORUM 2000 v Praze konstatovalo, že demokratický řád v mnoha zemích ohrožuje korupce a organizovaný zločin i v podobě terorismu ve jménu agresivního islámu, který se rozhodl obsadit území Evropy. Bohužel Evropská unie, OSN  a státy NATO to neberou vážně a neřeší ukončení lokálních válek a příčin ekonomické migrace.

Monacký kníže Albrecht II na tomto setkání  zdůraznil, že změna klimatu povede ke změně světového řádu. Nárůst průměrné teploty na Zemi o +2 st.C, jak hodnotí 97 % vědců zabývajících se tímto problémem, vyvolá na nových územích sucho, což při stávajícím nárůstu počtu obyvatel na Zemi povede k jejich hladu a žízni. Už dnes 1 mld. lidí nemá stálý přístup k vodě, což vytváří disparitu  a  vede k masivnímu přílivu migrantů do zemí, kde je voda a není hlad, což zase ohrožuje jejich bezpečnost a dosaženou životní úroveň..

Tradiční politické strany  řídící země , neumí řešit nový model udržitelného rozvoje a zabezpečení života ve státu i na Zemi v podmínkách rozpadajících se demokracií a globálních ekologických a ekonomických změn. Proto narůstá úloha a  vliv tzv. netradičních politických sil, které jsou těmi tradičními, co způsobili historický rozvrat v jednotlivých státech označovány jako populistické , či extrémistické. Týká se to i České republiky.

Je potřebné se věnovat intenzivnější a ekologičtější  produkci potravin, nových druhů energií a omezení automobilní dopravy i v České republice a na celé planetě  Zemi.  Miliardy tun skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry  má přímý dopad na životní prostředí na Zemi.   I Čínská republika to dnes pochopila, ale USA se od nedávné Klimatické dohody v Paříži odvrátily.

Z hlediska historického podílu na politické a ekonomické korupci, ekonomický ztrátách a zadlužení republiky by v naší politické scéně měli být omezeni zástupci ODS, ČSSD, TOP 09 i ANO 2011 a šanci by měli dostat nové politické síly jako:

–         Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura č. 29 ,

–         Realisté č. 26,

–         Rozumní č.10,

–         Strana svobodných občanů č.12,

Poznámka k možné manipulaci  s obsahem volebních uren : Kdo nepřetržitě hlídá volební urny s hlasovacími lístky v noci z pátku na sobotu ve volebních místnostech ?  Nemělo by se volit jen jeden celý den a urny by byly pod nepřetržitým dohledem příslušné volební komise v místě ? Zase díra pro teoreticky možnou korupci tentokrát v zákoně o volbách.

Ing. Karel Franče

Není zde článek celý?