Komunistický svaz mládeže se bojí o budoucnost komunistů. Sláva!

Letošní parlamentní volby nepřinesly mnoho dobrého. Jedna z těch lepších zpráv je rekordně mizerná podpora komunistů. Voliče jim zřejmě přebrali Okamura a Babiš. A u komunistů začala panika. Bolševičtí výrostci se dokonce obávají o budoucnost komunistického hnutí v České republice.

„Po zjištění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR 2017 vyjadřuje KSM obavu o další vývoj komunistického hnutí v ČR, kterého je KSČM nejvýznamnější součástí. Po velmi špatném výsledku v krajských volbách přišel katastrofální výsledek ve volbách parlamentních,“ píší v aktuálním povolebním prohlášení soudruzi z Komunistického svazu mládeže.

Dále si posteskli, že jejich starší soudruzi získali ve volbách méně než deset procent. Dospělým komunistům rudá mládež vytkla, že jsou málo tvrdí. „KSČM dostatečně nevyužívá rozporů v kapitalistické společnosti k mobilizaci těch, na které nejvíce dopadají důsledky tohoto systému – pracujících, nezaměstnaných a dalších lidových vrstev. Není důsledná v zápasu proti imperialismu a proti členství ČR v imperialistických organizacích, zejména EU a NATO. Toto jde ruku v ruce s nedostatky v aspektech ideologických a odborných, v kvalitě kádrů a jejích vybavenosti. V rámci své současné linie se KSČM vzdává svého revolučního dědictví a symbolů a volí pohodlnou cestu reformistické, na parlamentní činnost se omezující stran,“ vytýkají členové KSM. Obávají se, aby to staší soudruzi nepokazili tak moc, až by přišli o účast v parlamentu.

Komunistický svaz mládeže dále požaduje, aby byla KSČM více snaživá, víc pracovala s mladými kádry, a především aby přitvrdili ve svém bolševickém boji. „KSM konstatuje, že důvodem neúspěchu ve volbách je současná nekomunistická netřídní linie strany, prakticky neexistující výchova nových kádrů a zcela nedostatečná práce s mládeží. Jsme přesvědčeni, že těžká situace našeho hnutí a úkoly, které před ním stojí, vyžadují zásadní změnu linie strany od oportunistické pasivity k bolševické aktivitě,“ uzavírají mladí komunisté ve svém ostrém prohlášení.

Není zde článek celý?