Lékaři informovali o smrtelném nebezpečí transfuze krve

Holandští lékaři předpokládají, že transfuze krve od těhotných žen mužům je spojena s vysokým rizikem úmrtí muže. Výsledky průzkumu jsou zveřejněny v časopise JAMA.

„Muži, kteří obdrželi krev od těhotných žen, měli statisticky výraznější zvýšení úmrtnosti ve srovnání s těmi, kdo dostal krev od jiných mužů nebo netěhotných žen,“ uvádí se v publikaci.

Závěr vědců je založen na průzkumu, který se prováděl od roku 2005 do roku 2015. Účastnilo se ho více než 30 tisíc pacientů.

Podle názoru expertů protilátky vytvářející se v těhotenství k ochraně plodu u mužů vyvolávají chorobnou reakci, konkrétně jde o syndrom akutní dechové tísně.

ARDS je akutní forma postižení plic, která často vede ke smrti. Syndrom akutní dechové tísně vyžaduje nepřirozenou terapii a umělou ventilaci plic.

Zároveň specialisté uvádí, že je potřeba provedení dodatečných výzkumů.


Není zde článek celý?