Na Ukrajině oznámili, že 150 kilometrů hranice s Maďarskem je v soukromém vlastnictví

Hlavní vojenský prokurátor Ukrajiny Anatolij Matios prohlásil, že 150kilometrový úsek hranice s Maďarském tvoří fakticky „soukromé“ pozemky, na něž nemají pohraničníci plný přístup, a podobná situace není přípustná. Toto prohlášení učinil ve vysílání televize 112 Ukrajina.

Podle slov Matiose je úsek hranice s Maďarskem v Zakarpatské oblasti fakticky v soukromém vlastnictví a pohraničníci nemají k němu plný přístup.

„Fakticky 150 kilometrů tvoří pozemky, vesnická rada udělila místním obyvatelům po 2 hektary. Poté byly akumulovány v rukou jednotlivců, byly tam zařízeny komunikace a vznikly osady jako z dob Huljajpole. Nějaký baron, jak říkají Romové, nebo starosta řídí tyto lidi, kteří se dívají nadšeně na „dávající ruku,“ uvádí televize Matiosova slova.

Jak tvrdí Matios, hodlá to ohlásit generálnímu prokurátorovi Juriji Lucenkovi. „Trvám na tom, nařídil mi to generální prokurátor, zítra mu budu o této situaci referovat. Myslím si, že to nesmí být, že to nemůže takto pokračovat“, řekl Matios.


Není zde článek celý?