Některé pracovní agentury a neziskovky pomáhají legalizovat imigraci

V pátek 6. října 2017 pod záštitou think tanku Institut 2080, konaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma nových bezpečnostních hrozeb a islamizace Evropy, zazněla kritika neziskovek a pracovních agentur.

Například v Polsku, které se migraci cíleně brání a odmítá migranty přijímat, se objevuje nový trend: Zahraniční neziskové organizace zakládají fiktivní firmy a s pomocí pracovních agentur vozí do země imigranty na pracovní víza. Jakmile se imigranti dostanou do země, tak už je nikdo ven nedostane.

Otázkou tedy zůstává, kolik fiktivních pracovních agentur bude dovážet migranty? Kolik nepřizpůsobivých imigrantů z kulturně neslučitelných civilizací se bude vydávat třeba za Kazachstánce.

Zatímco na nebezpečí dovozu ekonomických imigrantů z Afriky nebo jejich přerozdělování v rámci Evropské unie reagujeme opatrně a odmítáme jejich jakékoliv přerozdělování, tak je zapotřebí být nyní opatrný i v otázce dovozu migrantů na pracovní víza. Zde totiž zatím nejsou vybudovány obranné reflexy a stát není na tento způsob dovozu imigrantů připraven.

Základním problémem tedy je, že tuhle skutečnost některé neziskové organizace a pracovní agentury moc dobře vědí. Z Polského varování bychom si měli vzít příklad, protože dochází k novému trendu, jak udělat z nelegální migrace – legální migraci. Je tedy zapotřebí, abychom byli na tuto situaci připraveni.

(Ilustrační obrázek Foto: Ansa)

Není zde článek celý?