Neuvěřitelné – praktičtí lékaři stávkují!

Za druhé –
s naprostou neomaleností se tito naši spoluobčané rozhodli
vzít jako rukojmí pacienty, a to i dokonce děti, a to dva dny před
volbami.

To už mírně
řečeno přestávám chápat. Jen si představte, že by začali
stávkovat přetížení lékaři v nemocnicích. To by bylo
v médiích jiné haló.

No, velmi dobře
si pamatuji, jak se stav lékařský rozdělil na začátku
„transformace inženýra Klause“ na vítěze – zejména
praktické lékaře – a poražené – ty v nemocnicích.

Mladý lékař
tehdy nastupoval za plat nižší než prodavačka. Inu inženýr
Klaus a jeho klaka se rozhodli zakonzervovat husákovský platový
systém, který často až pauperizoval inteligenci tj. učitele,
vědce a lékaře.

Další skupinou
poražených během „transformace“ se stali učitelé. Ti dosáhli
v devadesátých letech výše platu prodavačky až po MNOHA
letech práce.

Teprve letos se i
pravicoví mudrlanti probudili a „zjistili“, že učitel má mít
plat 130% průměru.


Ještě před pár lety měl učitel „předplaceno“ (zavádějící
a lživé tvrzení inženýrů Kalouska, Nečase či Topolánka a to
tedy, protože platy a mzdy tvořily jen 30% HDP a průměr EU byl
39% a stejně vyspělé Slovinsko mělo tento poměr 44% jejich HDP).

Jak jsem
pochopil, naši kolegové v soukromých ambulancích zjistili,
že se v systému zdravotního pojištění začal řešit
problém stále podfinancovaných nemocnic. K papírování.

Možná k uším
našich kolegů nedolehlo, že rovněž v nemocnicích se více
a více „papíruje“ a oni holt nebudou výjimkou.

Lidově řečeno
(nebo jak tito spoluobčané mluví mezi sami sebou) přestává to
být „vejvar“ jako v devadesátých letech.

Mne by tedy
velmi zajímalo a nikde v médiích se to nedozvím, jak se dá
míra utrpení praktických lékařů (lékárníků jakbysmet)
kvantifikovat?

Tedy by mne
hlavně zajímala průměrná výše jejich příjmu? Dle „výborného“
načasování a braní si rukojmí bych to viděl hodně hluboko pod
27000,- Kč brutto; tj. když vezmu např.
plat učitele jako etalon příjmu vysokoškolsky vzdělaného
pracovníka. Jen tak mimochodem, zatímco před praktickým lékařem
se každý nemocný často skoro až uklání, tak učitel je často
konfrontován drzým chováním spratků s kapesným větším,
než je jeho plat; to jen jako jedna
z mnoha poznámek.

Osobně jsem se
dosti podivoval preferencím nesystémových stran typu ANO a SPD.
No, ale když si uvědomím výše uvedené, tak se těmto voličům
přestávám divit.

Drzost stávkovat
dva dny před volbami za stavu, kdy jako podnikatelé využívají
neskutečně vysokých odečitatelných paušálů (60% to není
nikde na světě, ale rád se nechám dovzdělat, pokud je někde
ještě vyšší) a jedněch z nejnižších daní z příjmu
(v EU), je podle mne naprosto neospraveditelná.

Peníze totiž
mohou získat jen na úkor příjmů pracovníků v nemocnicích
– zřejmě se zase uvažuje v módu slavného „ÓDeS-kovského
myšlenkového schématu“?.

Není zde článek celý?