OTEVŘENÝ DOPIS: Pane ministře Pilný, zrušte Účtenkovku. Může nastat chaos

Kritici elektronické evidence tržeb Boleslav Buzek, Radomil Bábek a Ivo Hucl napsali otevřený dopis ministru financí Ivanu Pilnému. V něm vysvětlují, proč by měla být pozastavena, či úplně zrušena účtenková loterie. Problémem jsou totiž hlavně chystané výjimky ze zákona o EET.

Vážený pane ministře,

dne 19. 9. 2017 jsem byl z pověření organizátora Petice za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb pana Ivo Hucla na projednávání zmíněného dokumentu v Senátu Parlamentu České republiky. Jak vyplývá z textu petice, petiční výbor považuje zákon za neetický, pro drobné podnikatele pak za diskriminační. Podle našich zjištění jednoznačně přináší ztrátu motivace podnikat, především v oblastech, kde jsou podmínky k podnikání nejobtížnější. Stejné stanovisko vyjádřil při hodnocení zákona i soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimek. Jedinými hmatatelnými efekty desetiměsíčního fungování EET je snížení obslužnosti venkova, masivní nárůst byrokracie a zvýšení cen pro konečné spotřebitele. Slibovaný vyšší výběr daní se zatím nekoná; podle aktuálně zveřejněných dat vše nasvědčuje tomu, že náklady na tento paušální postih vinných i nevinných převyšují výnosy.

Fakt, že se zákonem o EET není všechno v pořádku, vytušili i politici vládní koalice, která ho má na svědomí. V předvolebním boji proto navrhují razantní výjimky, pozměňovací návrhy nebo zrušení dalších etap. ČSSD a ANO přichází s osvobozením plátců paušální daně s ročním obratem  do 500.000 Kč. KDU-ČSL chce revizi prvních dvou fází a zrušení třetí a čtvrté. ODS, TOP 09, Strana soukromníků ČR, Piráti, SPD, chtějí EET zcela zrušit. Hospodářská komora navrhuje limit do obratu 2.000 000 Kč. Připravuje se vyjmutí veřejných spolků, bufetů ve školách, podnikajících nevidomých, e-shopů, prodejců vánočních kaprů. Další výjimky budou následovat. Všechny tyto reakce jednoznačně dokládají, že zákon o EET byl připraven špatně a jeho existence přináší do českého podnikatelského prostředí jen chaos, nejistotu a nespravedlnost.

Za petiční výbor a za desítky tisíc signatářů petice (především z řad drobných živnostníků) můžeme prohlásit, že zmiňované změny mohou  určitým skupinám přinést úlevu, ale každá výjimka vnáší do podnikatelského prostředí jen další pokřivení, nespravedlnost a diskriminaci. Z narovnání podnikatelského prostředí se stává jen prázdná fráze. Jsme přesvědčeni, že jakákoli kosmetická úprava tohoto zákona prostředí k podnikání jen dále komplikuje a zhoršuje. Jediným východiskem z této patové situace je proto úplné zrušení zákona č.112/2016 Sb. Z podstaty rovnosti podnikání je totiž zcela lhostejné, zda všichni podnikají s pokladnami, nebo bez pokladen; důležité je, že k této skutečnosti přistupují s důvěrou a svobodně. To se však o zákonu o EET rozhodně říci nedá, protože 80 % podnikatelů s ním nesouhlasí.

Jsme si však plně vědomi, že toto rozhodnutí  bude v kompetenci vlády vzešlé z nadcházejících voleb, popřípadě vzejde z rozhodnutí Ústavního soudu.

Protože je více než zřejmé, že zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb bude na základě uvedených skutečností výrazně korigován, obracíme se na Vás ve věci, která spadá do rozhodovací pravomoci ministra financí. Žádáme Vás o okamžitý odklad spuštění účtenkové loterie – Účtenkovky – nebo její úplné zrušení. Hlavním podnětem naší žádosti je obava z chaosu a zmatků v případě schválení výše zmíněných výjimek ze zákona o EET. V těchto případech bude totiž část podnikatelů povinna účtenky se slosovatelným FIK kódem vydávat a část podnikatelů bude této povinnosti zbavena. Pro zákazníka bude vzniklá situace zcela nečitelná a, i přes označení provozoven podléhajících EET, nesrozumitelná. Za další neméně závažný důvod považujeme psychologické dopady tohoto opatření, kterým je část podnikajících občanů nepřímo označena za problematickou a podezřelou. Obava z další polarizace společnosti a šíření nenávisti je naprosto oprávněná. Nehledě na to, že stát tímto způsobem šíří dračí setbu patologických psychických závislostí na představách rychlého zisku – gamblingu. V neposlední řadě téměř 80 milionů korun, které budou měsíčně uvolňovány ze státního rozpočtu na provoz a dvacet jeden tisíc výher, je jen dalším bezprecedentním a nebezpečným mrháním peněz daňových poplatníků.

S přátelským pozdravem

Za petiční výbor Petice za zrušení zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Boleslav Buzek

Radomil Bábek

Ivo Hucl

S podporou

Asociace podnikatelů a manažerů

Podnikatelské odbory

Není zde článek celý?