Papež František říká migrantům: „Vy jste válečníci naděje“

Papež František odletěl v neděli do Boloně, Itálie, kde se setkal s velkou skupinou migrantů a uprchlíků a nazval je „válečníky naděje“, zatímco trval na tom, že národy otevřou širší cestu možnosti přistěhovalectví.            

Během celého dne v Boloni, František strávil hodinu tím, že se osobně setkal se stovkami přistěhovalců, zatímco si s nimi dělal selfie. Papež později hostil oběd pro žadatele o azyl a vězně v bazilice svatého Petroniuse. Papež si dokonce oblékl žlutý plastový náramek, který používají žadatelé o azyl, aby jim vyjádřil svou solidaritu.

„Víte, kdo jste? Vy jste „válečníci naděje!“ Zvolal František při svém vystoupení k mnoha přítomným migrantům, které zároveň vyzval, aby se nevzdali pocitu zklamání nebo beznaděje.

Papež také ve svém vystoupení nabídl vysvětlení, proč se domnívá, že někteří lidé v Evropě se postavili proti masové migraci, opírajíc se o své dřívějších prohlášení, v nichž papež naznačoval, že xenofobie podněcuje obavy lidí.

„Mnoho lidí vás nezná a mají strach,“ řekl. „Díky tomu se cítí oprávněni soudit tvrdě a chladně, zatímco si myslí, že vidí dobře. Ale to není pravda. Vidíme dobře pouze z blízkosti, která pochází z milosrdenství. Bez ní ostatní zůstávají cizinci a dokonce i nepřáteli, a nemohou se stát mými sousedy.“

Papež naznačil, že přistěhovalectví je problém, který lze pochopit pouze tím, že se setkáme se zúčastněnými lidmi, a ne zvážením jeho příčin a důsledků z dálky.

„Z dálky si můžeme říkat a myslet cokoliv, stejně jako se snadně stává, že se na internetu píší strašné fráze a urážky,“ uvedl. „Pokud se podíváme na našeho souseda bez milosti, nevíme o jeho utrpení a o jeho problémech.“

„Dnes, vše co vidím, je jen velká touha po přátelství a pomoci,“ pokračoval papež. „Chtěl bych poděkovat institucím a všem dobrovolníkům za pozornost a oddanost při péči o ty, kteří zde jsou.“

Stejně tak, jak již učinil při jiných příležitostech, papež František vzpomněl slova evangelia, kde se Ježíš Kristus identifikoval jako „nejmenší“ mezi námi.

„Ve Vás vidím Ježíše Krista, jako v každém cizinci, který klepe u našich dveří, který se identifikuje s cizincem, každého věku a stavu, přijatém nebo odmítnutém,“ řekl.

Pokud jde o konkrétní uplatnění jeho slov, papež uvedl, že je „nezbytné, aby více zemí přijalo privátní a komunitní přijímací programy a otevřelo humanitní cesty pro uprchlíky v těch nejtěžších situacích, aby se vyhnuli nesnesitelným čekacím dobám a ztraceným časům“.

(Breitbart/ svobodnenoviny.eu Foto: Paul Haring/CNS)

Není zde článek celý?