Petice: Lithium do českých rukou

Jak už to tak před volbami bývá, zajímají se teď politici více o názory lidí a dokonce i častěji říkají slova a věty, které lidé rádi slyší. Je tomu tak i co se týče starosti o správné a efektivní využití nerostného bohatství naší země, které patří všem občanům a formálním vlastníkem je stát, který s ním také fakticky a právně nakládá. Nejvíce se teď v této souvislosti mluví o našem novém pokladu, zásobách Lithia. Není snad strany (ani hnutí), které by nevyjadřovalo tak či onak rozhodné odhodlání udělat vše, aby zisky z těžby a využití těchto zásob neodplynuly do světa, ale zůstaly hlavně v místě, regionu, státním rozpočtu atd. Všichni si přitom pamatujeme, jakým ostudným způsobem naložil stát a veřejné instituce, respektive konkrétní politici v minulosti s hnědým i černým uhlím, s vodou a s dalším majetkem všech občanů, kolik stovek miliard soukromých zisků to vyneslo i to, kolik z nich odplynulo v klidu do zahraničí.

A tak samozřejmě stále více lidí zajímá, jestli se tentokrát stát zachová  v souladu s tvrzením, že nerostné bohatství patří všem a jako dobrý správce tohoto majetku, nebo jestli i Lithium stihne stejný osud jako ostatní dary naší přírody.

Ale vypadá to, že politici svou pověst zřejmě nezklamou ani tentokrát. V pondělí 2. října totiž, docela v tichosti, podepsal prý ministr průmyslu a obchodu končící vlády s australskou společností European Metals Holdings Ltd. dokument s nevinným názvem „Memorandum o porozumění“. Společnost by tak prý mohla s těžbou Lithia v Krušných Horách začít v roce 2022.

Neznám celý text Memoranda (nikde jsem to nenašel), nevím tudíž ani, jakou má pro budoucnost závaznost, nevím zda, a jaké závazky obsahuje, co to znamená konkrétně. Co ale vím jistě, že je divné, když vláda, která končí, použije (nebo zneužije) dobu, která jí zbývá, kdy parlament, který ji má kontrolovat je už nefunkční a vlastně pokoutně podepíše 2 týdny před volbami cokoli, co může mít budoucí důsledky v rozsahu mnoha desítek let a mnoha stovek miliard korun a co možná už nebude možné beze škod napravit. Zvláště, když návrh koncepce státní surovinové politiky, kterou vláda schválila v polovině letošního roku jde úplně opačným směrem, než jakým jde, zdá se, memorandum.

Nebo jde přesně o to? Tedy postavit jako obvykle nejen veřejnost, ale i nový parlament a vládu před hotovou věc? A to nemluvím o tom, jestli byl takový krok ze strany zaangažovaných politiků nezištný. Přesto si myslím, že Lithium nemusí stihnout osud ostatních darů naší přírody. Je však nutné, aby si to vzala za své veřejnost, aby požadovala už teď před volbami odpovědi na takové otázky a aby přiměla novou Poslaneckou sněmovnu zabývat se tímto tématem co nejdříve a zachránit co se dá. Proto podporuji  Petici na téma Lithium do českých rukou. A vám navrhuji totéž.

Lubomír Ledl, místopředseda SDS, kandidát do Poslanecké sněmovny v Praze (za KSČM).

PETICE Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Nerostné bohatství České republiky patří, stejně jako voda, všem jejím občanům. V posledním čtvrtstoletí však vynáší soukromé zisky v miliardách, odplývající z velké části do ciziny. Lidi s běžnými příjmy to poškozuje nehoráznými cenami vody i mnoha produktů z domácích darů přírody. U lithia, jehož zásoby nás řadí na čelné místo ve světě, to už dopustit nelze. Oč nepostradatelnější je pro řadu oborů, jimž patří budoucnost, tím spolehlivější musí být záruky, že bude zhodnoceno ku prospěchu celé naší země.

Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu PČR, aby v co nejbližším možném termínu

–       přijala zákon, opravňující k těžbě českého lithia výlučně domácí podnik či podniky ve veřejném vlastnictví

–       zavázala vládu zaručit, že i výrobní zhodnocení domácího lithia s vysokou přidanou hodnotou zůstane v rukou českého průmyslu ve veřejném vlastnictví, a obohatí tak naši zemi a všechny její občany.

Na prahu „čtvrté průmyslové revoluce“ je to unikátní šance, jak vrátit Českou republiku mezi průmyslově nejvyspělejší země a suverénní hráče na světovém trhu v zájmu všech deseti miliónů našich spoluobčanů.

Petiční výbor:

Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM, Politických vězňů 9, 110 00 Praha 1 – zmocněnec

Karel Šidlo, poslanec PS PČR, Bezděkov139, 340 41 Klatovy

Václav Snopek, poslanec PS PČR, 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

Josef Šenfeld, poslanec PS PČR, 411 72 Hoštka 292

Václav Novotný, předseda Iniciativy NE základnám, Tupolevova 479, Praha 18 – Letňany

Lubomír Ledl, místopředseda Strany demokratického socialismu, Vršovická 68, 101 00 Praha 10

Jaroslav Borka, poslanec PS PČR, Stará Kysibelská 29, 360 09 Karlovy Vary

Petice ke stažení: petice_lithium

Poznámka: Dle petičního zákona má Poslanecká sněmovna povinnost projednat pouze petice podepsané na papíře, nikoliv elektronické petice, jako např. zde:

https://www.petice24.com/lithiumnedame

https://www.petice24.com/proti_6000000000000_k_lithiovemu_tunelu_okradeni_nas_vsech

loading…

Není zde článek celý?