Postupuje insolvenční správkyně v kauze HMS v souladu se zájmy zbrojaře Strnada?

Insolvenční řízení se společností Heavy Machinery Services (HMS), nástupkyně lounské vagonky Legiosu poté, co o ni opakovaně veřejně projevila zájem skupina Czechoslovak Group (CSG) největšího tuzemského zbrojaře Jaroslava Strnada, se přiostřuje.

Insolvenční správkyně Petra Hýsková zaslala Krajskému soudu vČeských Budějovicích dopis, ve kterém informovala o svých zjištěních ohledně možného propojení některých věřitelů s dlužníkem, tedy HMS. Výsledky ovšem vzbuzují pochybnosti, že neměří stejným metrem, nebere v potaz námitky protistrany a nechá se inspirovat její jednostrannou interpretací.

Doktorka Hýsková se snaží soudu prokázat spojitost části věřitelů s podnikatelem Františkem Savovem, který ovšem v žádné z těchto firem nefiguruje. Na druhou stranu nechává stranou netransparentní pozadí společnosti Gomanold, propojené se skupinou Czechoslovak Group Jaroslava Strnada.

Vzniká tak důvodné podezření, že je Gomanold pouhým „bílým koněm“ podnikatelských zájmů Jaroslava Strnada a jeho slovenského obchodního partnera ruského původu Alexeje Beljajeva, jehož na Slovensku předchází velmi kontroverzní pověst.

Dvojí metr

Společnost Gomanold se sídlem v daňových rájích získala letos na jaře pohledávku ve výši 245 milionů korun od Všeobecné úvěrové banky, která vyvolala insolvenční řízení s HMS a několik let usilovala o pozici klíčového zajištěného věřitele na úkor většiny ostatních. Její dlouhodobé aktivity vyvolávaly podezření ze snahy o nepřátelské převzetí firmy ve prospěch popradské konkurenční firmy Tatravagónka vlastněné Beljajevem, se kterou rovněž spolupracovala.

HMS tak dokládá u insolventního soudu nepravdivost tvrzení skupiny CSG, že nemá s insolvenčním řízením nic společného a žádným způsobem jej neovlivňuje. Účastní se jej přímo prostřednictvím společnosti Gomanold, což je prokazatelné personálními vazbami. Insolvenční správkyně však z veřejných zdrojů doložitelné vazby na Strnadovu společnost přehlíží a jednostranně se zaměřuje pouze na vlastnickou strukturu těch věřitelů, kteří před konkurzem s nejistou budoucností pro lounskou vagonku a stovky jejích zaměstnanců upřednostňují reorganizaci HMS.

Nevěrohodný zdroj Rybáček

Doktorka Hýsková přitom staví z větší části na výpovědích bývalých manažerů HMS v čele s Radkem Rybáčkem, který je vyšetřovaný z rozsáhlých daňových, úvěrových a účetních machinací. Na podzim začne soud s Rybáčkem a dalšími dvěma manažery obžalovanými z krácení daní ve výši přesahující 200 milionů korun. K daňovým únikům mělo docházet při fiktivním obchodování se zbožím pro opravy železničních vagonů.

Bývalý ředitel HMS Rybáček je vyšetřovaný i kvůli úvěrovému podvodu, když trestní oznámení podala Všeobecná úvěrová banka. Podle vyšetřovatelů bance při žádosti o úvěr předkládal smyšlené pohledávky. Úvěr tak nebyl zajištěn a bance vznikla škoda 240 milionů korun.

Policie dále vyšetřuje původ 22 milionů korun, které Rybáček zaplatil ve třetí probíhající kauze, kdy jím vedená firma neplatila od prosince 2012 do října 2013 daň z příjmu fyzických osob, pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Uhrazením dlužných částek projevil účinnou lítost a byl zproštěn obžaloby. Původ jeho peněz je však nejasný, protože je nemohl běžným způsobem vydělat.

Problémy kolem Radka Rybáčka neustaly ani v jeho novém působišti, francouzské společnosti Ermewa. Je podezřelý z toho, že prostřednictvím své společnosti NOVOPRO vydírá opravny vagonů ucházející se o zakázky u Ermewy. Některé dotčené firmy už na Rybáčka podaly trestní oznámení.

Hra do karet CSG

Z toho je patrné, že výpovědi Radka Rybáčka jeho spolupachatelů jsou vedeny snahou o mírnější pohled soudu, přičemž se dopouštějí řady spekulativních a nedoložitelných výroků. Ve svém důsledku hrají do karet společnosti Gomanold a na ni napojené Strnadovy skupiny Czechoslovak Group.

Jak vidno, na tuto argumentaci zatím slyší i insolvenční správkyně a nabízejí se otázky, zda jde o koordinované kroky zapadající do naplňování Strnadových a Beljajevových zájmů. Ostatně i Alexej Beljajev zájem o rozvoj společných tuzemských akvizic, včetně lounské vagonky, avizoval v propagačním rozhovoru pro portál Seznam.

Společným zájmem tohoto spřízněného okruhu je znevěrohodnit odpůrce z řad věřitelů a odstřihnout je tak od jejich zákonných práv v insolvenčním řízení. To by ovšem na počínání insolvenční správkyně vrhalo negativní světlo z příliš okatě projevované podjatosti a zřetelně nevyváženého hodnocení situace.

Nabízí se otázka, zda doktorka Hýsková hájí v první řadě zájmy státu, nebo vychází vstříc zájmům jednoho privátního subjektu, uplatňujícího přes spřízněné firmy předem připravenou netransparentní strategii s cílem výhodně získat dnes ekonomicky zdravou vagonku. Společnost Gomanold má dnes jediný záměr: Zlikvidovat, případně oslabit největší věřitele, v konkurzu ovládnout HMS a dál ji bez zatěžujících aktivit provozovat jako výnosný byznys.

Insolvenční správkyně si ani neklade otázku, zda Gomanold není jen nastrčenou schránkou skupiny Czechoslovak Group, která je přestupní stanicí pro nákup HMS v případě vyhlášení konkurzního řízení, o které usiluje. Pokud by se o tuto linii vážně zajímala, musela by dojít k závěru, že jde o účelovou obří operaci, krytou skupinou J&T a společností CSG zbrojařského magnáta Strnada. Takový postup je ovšem protiprávní a jde proti smyslu samotné insolvence.

Není zde článek celý?