Praotec Čech našel zemi oplývající lithiem. Škůdci ho chtěli ukrást, ale praotec Babiš nám ho zachrání

Praotec Čech, prorokuje jejich světlé zítřky. “Už je líp” | FOTO:

Když naši prapředci Slované povstali z Pripjaťských bažin kdesi v Bělorusku a hnuli sebou na Západ, rozhodli se správně. Své línější bratry zanechali na pospas samohonce a vydali se hledat zemi, která by je rozveselila malebnější krajinou a lehčími nápoji.

I dorazili muži, ženy, děti i starci se svými dřevěnými bůžky až k soutoku Labe s Vltavou a pod vedením svého náčelníka praotce Čecha vystoupili na horu Říp. A praotec Čech přehlédl milou mu krajinu i pravil: To je ta naše země vyvolená, plná mléka, strdí a medoviny, jakož i uhlí, uranu a lithia. A zaradoval se celý kmen a zvolil si po svém stařešinovi jméno Čechové.

Po mnoha staletích je naše země stále plná strdí, mléka a medoviny a naše duše rozjasňuje i požehnané pivo a víno. Jen to uhlí jsme už skoro spálili a uran nám odvezli slovanští bratři ze Sovětského svazu. A tam naši bratři Rusové vyrobili z našeho uranu své atomové bomby a jaderné hlavice.

Zbylo tady lithium. A zase nám ho chce někdo ukrást. I vystoupili naši noví stařešinové v parlamentu, zejména komunisté a jejich soukmenovci z hnutí ANO – především však praotec Babiš – a pravili: Toto je ta naše požehnaná země, která oplývá lithiem jako Saúdská Arábie ropou. A vy všichni Čechové budete odteďka žít v blahobytu, koupat se v šampaňském a zalykat se bohatstvím. Má to jen podmínku, pravil praotec Babiš: Musíte vyhnat ty tradiční demokratické strany, které vás vedou na Západ a veškeré naše lithium chtějí ukrást a dát někomu ve Velké Británii nebo až v Austrálii.

A zaradovali se Čechové, že jim praotec Babiš s komunistickou pomocí zachránil jejich lithium a oslavili ho patřičně ve volbách. Demokraté pak z té země emigrovali a národ se přejmenoval po svém novém vůdci. Čechové se nyní jmenují Babišové a jejich země sluje Babišovská republika. Ta země oplývá hojností lithia, řepky a kosteleckých uzenin.

Zlí jazykové jen někdy říkají, že takový pronárod oplývá hloupostí, a tu parlamentní schůzi o lithiu nazývají po svém: prolhaný blázinec

Smyslem této pohádky je naznačit, že ještě lepší než lithium je zdravý rozum. Nikdo tu žádné lithium neukradl a ukrást ani nechtěl. Jde o předvolební komedii komunistů, hnutí ANO a okamurovců.

Je to totiž celé velká drzost. Posuďte sami:

Komunisté a estébáci zaprodali zemi Sovětskému svazu, který nám ukradl náš uran z Krušných hor. Těžili ho pro ně naši političtí vězni, které tam zavřeli čeští komunisté a estébáci. A tito samí komunisté a estébáci nám dneska budou tvrdit, že zachraňují v Krušných horách lithium.

To ho zase chtějí dát Rusům? A nebo bude tentokrát stačit, když skončí u slovenských oligarchů?

Pan Krupa, Babišův letitý komplic na tom už přeci pracuje. (Info ZDE)

Není zde článek celý?