Test pro astronauty uvedl do rozpaků internetové uživatele

Britský astronaut Tim Peake zveřejnil pro své fanoušky na Facebooku logický úkol, který musel vyřešit, aby se stal astronautem.

„Představte si, že před vámi stojí krychle. Můžete ji otočit doleva, doprava, dopředu (směrem k vám) nebo dozadu (od vás). Na dnu krychle je tečka. Nyní v mysli otočte krychli: dopředu, doleva, doleva, dopředu, napravo, dozadu, doprava. Kde bude tečka?“ takový úkol Peake zveřejnil a přiložil k příspěvku obrázek s krychlí.

Příspěvek získal více než 900 komentářů a téměř 1 500 „lajků“. Někteří uživatelé se přiznali, že je pro ně těžké následovat instrukce, někteří zase tvrdili, že odpověď je v otázce.

Většina nakonec došla k závěru, že po všech těchto manipulací bude tečka opět na dnu. Jak později potvrdil Peake, tato odpověď je správná. 


Není zde článek celý?