Vědci oznámili, co si vyžaduje více lidských životů, než války

Znečištění životního prostředí zabíjí 15krát více lidí, než války. K tomuto závěru dospěli vědci z komise vědeckého časopisu Lancet pro otázky znečištění životního prostředí a zdraví. Výsledky výzkumu jsou uveřejněny na webu časopisu.

Jak bylo oznámeno, v roce 2015 zahubily nemoci způsobené znečištěním životního prostředí asi devět milionů lidských životů, což je 16% všech úmrtí. Vědci tvrdí, že toto číslo je třikrát větší, než počet smrtí na AIDS, tuberkulózu a malárii dohromady, a 15krát větší, než počet obětí válek a jiných forem násilí. Podle výzkumníků zabíjí špatná ekologie více lidí, že kouření, hlad a živelné pohromy. Kromě toho se stává znečištění životního prostředí příčinou jedné čtvrtiny smrtí v některých zemích.

Kromě toho vědci zjistili, že nejvíce zranitelnými vůči ekologickým problémům jsou chudé vrstvy obyvatelstva. Podle výpočtů výzkumníků připadá asi 92% smrtí spojených se znečištěním životního prostředí na země s nízkými nebo průměrnými příjmy.

Zvláštní nebezpečí představuje špatná ekologie pro děti, protože působení malého množství chemikálií v nitroděložním období života a v raném dětství může zapříčinit invaliditu a nemoci, které budou člověka provázet po celý život, a také předčasnou smrt.


Není zde článek celý?