Vědci zjistili, jak ženy nutí muže k tomu, aby odmítali antikoncepci

Skupina amerických vědců uspořádala průzkum mezi ženami ve věku 18 až 21 let, aby zjistili, jakých taktik užívají, aby donutily muže k odmítnutí antikoncepce. Výsledky byly uveřejněny v časopise The Journal of Sex Research.

Průzkumu se zúčastnilo 235 žen, které povídaly o svých metodách ovlivnění mužů, jichž používají do 14 let.

Podle výsledků průzkumu nejvíce (37 % dotázaných) žen partnera přesvědčují, že nic neriskuje, když odmítne antikoncepci.

Jedna třetina dívek klade důraz na „svůdné způsoby“. Výzkumníci podotýkají, že tyto způsoby a také časté a hojné užívání alkoholu před pohlavním stykem snižují znepokojení mužů možností nakažení chorobami přenášenými pohlavní cestou, což má za následek častější odmítnutí prezervativů, a tedy i větší šíření pohlavních infekcí.

Autoři průzkumu trvají na nutnosti speciálních osvětových programů pro ženy, které by vysvětlovaly rizika spojená s odmítnutím prezervativů.


Není zde článek celý?