Vědci zjistili, na čem závisí sexuální uspokojení

Mezinárodní skupina vědců z Nizozemí, Portugalska, Brazílie a Kanady zjistila, na čem závisí sexuální uspokojení. Výsledky výzkumu uveřejnili v časopisu The Journal of Sex Research.

Vědci provedli průzkum u 124 heterosexuálních párů. Požádali je, aby uvedly stupeň uspokojení z intimního styku a také zhodnotily své sexuální funkce, včetně délky erekce, síly orgasmu a uvolnění maziva.

Průzkumu se zúčastnili muži ve věku od 19 do 69 let a ženy od 18 do 62 let. Podle výsledků průzkumu uspokojení mužů z pohlavního styku závisí většinou na délce erekce, touze a orgasmu ženy. U žen tento proces naopak závisí na touze a orgasmu muže. Ukázalo se, že sexuální slast zástupců obou pohlaví je spojena ve velké míře s uspokojením partnera.


Není zde článek celý?