Vědcům trvalo 140 let rozšifrování tajemného textu o Trojské válce

Podle informací hovoří daný artefakt o rozvoji království Mira, které existovalo v Turecku a vedlo válku s Chetity.

Vědci rozluštili nadpis textu na kamenné tabulce, která byla nalezena v západním Turecku na konci 19. století. Archeologové a lingvisté předpokládají, že se tam hovoří o pádu Chetitského impéria a první „skutečné“ Trojské válce. O tom píše Live Science.

Složitost rozšifrování nálezu z roku 1878 se skrývá v tom, že text je napsán na jazyce, který byl řídce používán — luvijském jazyce. Tímto jazykem hovořila část Chetitského císařství, které existovalo na území Turecka a na severu Mezopotámie.

Informuje se, že na tabulce se píše o Trojské válce, po které se Trója stala vazalem Miry a jedním z největších dodavatelů lodí a posádek pro jeho flotilu. To se podle názoru archeologů událo proto, že obyvatelé Tróje povstali proti svému vládci Vulmusovi a ten se obrátil s prosbou o pomoc na vládce Miry Mašuittu. Jeho armáda povstání rozdrtila a navrátila trůn králi Tróje výměnou za jeho „věčnou loajalitu“.


Není zde článek celý?