Větěina umlčovaná fakty

Jistě, na sociálních sítích jsme mohli
vidět, že existuje unijní gestapo. Řádilo přece v Barceloně! Není
podstatné, že to nebyla unijní policie. Neumlčujme většinu fakty. Nebo že by to
nebyla většina? Že by si třeba i většina myslela, že ilegální a jednostranné
rozbíjení integrity národních států v EU je cesta do pekel? Každý má právo
si myslet, že je většina.

Nepříjemnou vlastností reality je to, že
do ní můžete narazit. Ale dokud nenarazíte, tak se o ní nemusíte dozvědět.
Naopak když narazíte, může být už pozdě. Dokud jsou některé věci považovány za
nemožné, např. jednostranné rozbití státu na základě ilegálního referenda, je
velká šance, že běžná politická agenda je nezahrne do své představivosti.

Jakmile se ovšem stane secese pomocí
ilegálních referend legitimní politickou agendou, můžeme např. čekat, že Orbán
bude muset převzít od Jobbiku agendu revize Trianonu a tlačit na referendum
Maďarů na Slovensku nebo v Rumunsku o připojení k mateřské zemi.
Evropa se začne rozpadat a staří démoni ožijí. Bohužel si nelze odhlasovat, ani
tou největší většinou, aby Evropa měla jiné dějiny, než má.

A dějiny nejsou souhrn izolovaných
okamžiků přítomnosti bez příčin a následků, mají svou iracionální dynamiku,
která se může shodou okolností v tom či onom případě přehnat jako pouhý
závan, ale jindy se změnit v nezvladatelnou lavinu s katastrofálními
důsledky. A nejvíce záleží právě na tom, jaké představy o světě se masově
rozšíří. Budou to představy o umlčované většině, o EU jako Třetí říši nebo o
ilegální destrukci států jako projevu moderní demokracie?

Není zde článek celý?