Více než polovina Rusů si myslí, že stalinskými represemi trpěli nevinní

Více než polovina Rusů si myslí, že politickým pronásledováním v letech stalinských represí trpěli hlavně nevinní lidé, 66 % dotázaných předpokládá, že vyšetřování jejích případů probíhalo s porušováním zákona a lidských práv, vyplývá z výsledků průzkumu.

Tři čtvrtiny Rusů (75 %) podle srpnového průzkumu něco ví o stalinských represích, ale každý čtvrtý respondent (24 %) poprvé slyšel o represích během průzkumu.

„Vidíme, že při přesunu ke starším skupinám informovanost roste a čím mladší respondenti jsou, tím je informovanost nižší. Jasně je vyjádřen požadavek na další materiály k systému vzdělání, literatury, filmů a všem kanálům informování, díky kterým se toto téma může otevírat,“ poznamenal generální ředitel Všeruského centra průzkumu veřejného mínění Valerij Fedorov během prezentace výsledků.

Podle 53 % účastníků dotazníků pronásledováním právě z politických důvodů trpěli hlavně nevinní lidé. Přitom dvě třetiny (66 %) respondentů předpokládají, že vyšetřování v těchto záležitostech probíhalo s porušováním zákona a lidských práv.

Podle údajů výzkumu 65 % Rusů souhlasí s názorem, že masivní pronásledování bylo výsledkem záměrné a cílené politiky vedení země.

Většina dotázaných (71 %) si myslí, že stalinské represe měly masový charakter. Rozsah represí hodnotí jako velmi značné, několik set tisíc až několik milionů lidí, upřesnil Fedorov.


Není zde článek celý?