Zadluženost státu za Babiše vzrostla meziročně o třetinu!

Jde o zahraniční zadluženost pouze! Tj. celková je ještě vyšší! Za první čtvrtletí (ještě za Babiše) vzrostl zahraniční dluh ČR o 1,128 bilionu, na celkových 4,65 bilionu , meziročně o 1,425 bilionu! Lze říci, že za dobu Babišovy péče o státní kasu jsme uskutečnili výhodně přeúvěrování nebo jsme se přiblížili státnímu bankrotu? Celkové zadlužení ČR vzrostlo více než o třetinu, už se to skoro blíží nárůstu o polovinu (44%)! Dělá 4,650 bilionu (97,7% HDP), před rokem dělal 3,225 bilionu!

V tomto článku je na hrubo popsáno, jak je toto nové navýšení dluhu strukturováno – nenechte se zmást, vše je státní dluh, byť ho z 40,8% (tj. 581,4 mld) tvoří závazky ČNB – -zřejmě to jsou zčásti také nějaké ty nepeníze (m0,m1,m2,m3,m4), které přece nic nestojí a nikomu nechybí a které padly na intervence (jen letos v lednu hodně přes 300 mld), resp. částečně je to tak, celkově intervence stály 2 biliony (https://roklen24.cz/a/iMKbF/konecny-intervencni-ucet-cnb-cini-2049-bilionu-korun) a enormně se zvýšily v prvních třech měsících! 2017 Zdrojový článek o zahraničním zadlužení ČR: https://www.novinky.cz/ekonomika/441371-zahranicni-dluh-ceska-stoupl-o-vyraznych-1-128-bilionu.html?source=FBS : Jen 34,3% dělají nepřímé závazky státních subjektů garantovaných vládou, vládního sektoru a soukromých subjektů garantovaných vládou!, a toto je označeno jako vládní sektor! 26% tedy 380,9 miliard je pak patrně čistý, oproštěný dluh státní – jak interpretuji já/ve zdroji dluh vládního sektoru snad „čistý“ (?) meziroční (předpokládám, že vládní dluh, který nezahrnuje obce, státní společnosti, rozpočtové organizace ani vládní agentury je skutečně zahraničním státním dluhem, nikoliv pouze „vládním“. Státní dluh musí být vyšší než zahraniční státní dluh, protože jsou připočteni i tuzemci, kterým dluží stát. To spolu s dluhem generovaným ČNB je toto ve zdroji zprávy označeno překvapivě a na rozdíl od oněch 34,3% jako dluh soukromý, já bych naopak řekla, že to v novinkách přehodili! 26% státní dluh a 34,3 + 40,8% dluh veřejný! Do celkového zadlužení, tzv. vládního dluhu se nám bohužel počítá to celé, veřejný dluh tedy 4,65 bilionu. (Domnívám se, že novinky udělaly několik terminologických chyb.) Stále odmítám interpretovat jako správný údaj 65,7 jako soukromý sektor (závazky ČNB a vládní dluh bez dluhů soukromých a státních subjektů, státních subjektů a vládního sektoru atd. za něž ručí stát) a dluh ve výši 34,3% jako dluh veřejný, myslím si, že jde o omyl.

Zde je minulý blog z dob, kdy jsme si mysleli, že čtvrtletně skočil dluh mnohem méně: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/statni-dluh-za-prvni-ctvrtleti-2017-vzrostl-o-175-mld, ale pokud bychom si řekli, že nyly založeny nějaké terminologické omyly, tak toto by byl opravdový státní, ne vládní, dluh. Jinak než nějakým druhem bordelu nelze vysvětlit rozpor mezi 175 miliardami jednoho zdroje a 380,9 miliardami druhého zdroje. Je otázkou, jak identifikovat a uchopit tento bordel! Udělat se to ale bude muset!

A rozcestník s upomínkami, jaké nepravosti Babiše na ministerstvu vyšetřuje NKÚ a jak ovlivňoval činnost ČNB: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/babisovo-odchazeni

Jako obvykle, a jak výchozí článek i DNES naznačuje, nikdo nic neví, nikdo nic netuší, nikdo se o nic nestará. Nejhorší situace! Sobotko, pomoc, věnuj se problémům vlád a nech Babišovo působení pořádně vyšetřit, ne jako dosud! Zdá se, že ani NKÚ na ministerstvu financí nezjistil ještě všechno, protože tam zjištěný schodek dělal jen přes 240 miliard, tolik se vědělo – a bylo podceňováno, a premiér se tomu nevěnoval osobně, prý se tomu měla věnovat Kontrolní výbor tak nějak to bylo naplánováno! (takto nějak mi to sdělil pan poslanec Anotnín Seďa).V každém případě to Babiš vedl tak, aby se v tom ani prase nevyznalo. To byl toho smysl. Co způsobilo více než bilionový skok zadlužení v prvním čtvrtletí 2017? Snaha o přeúvěrování, ale…Znovu opakuji, že státní dluh má být vyšší, než zahraniční státní dluh – a data z článků hovoří jinak! Jen o 40,8%podílu závazků ČNB na zadlužení se vyjádřil Michael Kroh takto: v závazku ČNB jsou kryty ohromnými rezervami v eurech. Až je ČNB prodá, tento dluh poklesne. “ Tak – tady je článek, který tvrdí, že zahraniční zadluženost byla většinou způsobena nákupy zahraničních investorů českých státních dluhopisů – za čelem přeúvrování nevýhodných úvěrů – ministr financí postupoval přesně proti působení ČNB. A šlo o dluhopisy krátkodobé. http://www.info.cz/byznys/zadluzeni-ceska-v-zahranici-je-nejvyssi-v-historii-za-rok-vzrostlo-temer-o-polovinu-11681.html Podivné ale je, že můj předchozí blog na toto téma zdrojuje státní zadlužení jen 175 mld za první čtvrtletí, pouze, a nikoliv více. Pravdou však je, že státní dluh a zahraniční zadlužení a dokonce vládní dluh se tak úplně nepřekrývají, přesto! Sledujme to, v následujícím čtvrtletí by mělo dojít k vypovězení, vyplacení starších dluhů financemi z těchto nových dluhopisů – a teď k celkovému snížení dluhu! Nějak ale nechci vidět, co bude, až tyto krátkodobé dluhopisy budou splatné. Buď emituje další dluh, nebo úplně dojdou peníze! (Existuje i řešení elegantnější, prostě a jednoduché – neemitovat peníze dluhem – ale to bych váhala svěřit do rukou politické reprezentace, která si nechá ujít i tak zásadní dění ve svěřeném státě, jako je zadlužení. )

Obecné poučení o státním dluhu: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/statni-dluh-nazor-z-nehoz-kalousek-rozhodne-radost-nemel

*****

Nějak nerozumím tomuto textu: „Investiční pozice, tedy rozdíl mezi úhrnnými aktivy a pasivy, letos v prvním čtvrtletí zvýšila schodek o 41,4 miliardy korun na 1,217 bilionu korun. Meziročně je schodek nižší o 148,4 miliardy korun a ve vztahu k HDP představuje 25,5 procenta.“ – což zní nejvíce ze všeho jako blábol přidaný pro umělecký dojem, nevidím, že by se schodek snížil, schodek se zvýšil, dokud není snížený, nebylo přeúvěrováno a- divila bych se, že by nebylo dokončené přeúvěrování zmíněno, kdyby proběhlo do konce druhého čtvrtletí! ve všech svých parametrech – z článku, kde opakují stejné rozdělení na soukromý a veřejný sektor, jaký je v prvních dvou uvedených: https://www.web4trader.cz/zahranicni-dluh-ceska-stoupl-v-prvnim-ctvrtleti-o-rekordnich-1-128-bilionu-korun-na-4-656-bilionu-53056/ Božena Švandová: „Z grafů pocházejících od ČNB (https://www.cnb.cz/) je vidět, že aktiva a pasiva ČNB jsou vyrovnaná. Protože ČNB má za úkol sledovat peněžní bilanci ČR, mělo by to snad být patrné v její platební bilanci, tj. ve stavu jejích aktiv a pasiv. Jenže tak tomu zřejmě není, neboť přestože jsou aktiva a pasiva ČNB vyrovnaná, máme dluh vůči zahraničním rezidentům (osobám a institucím sídlícím v zahraničí). Proč náš zahraniční dluh narůstá? Jediné, co mě napadá, je splatnost dluhopisů se ve výši aktiv a pasiv ČNB neukáže.“v tetu také:“Zahraniční dluh Česka stoupá vytrvale. Přes bilion korun se poprvé přehoupl na konci roku 2004, dva biliony korun překonal v roce 2010 a tři biliony na konci roku 2014. Čtyři biliony pokořil letos.“

P.S.:Paní Švandová v grafech ČNB opravdu hledala, pokud by došlo k tomu, že zde máme na určité období a dluh posilu dvojice dluhopisů na jednu částku, z čehož by nám na vyplacení jedněch dluhopisů měly přebývat peníze, aby jedny dluhopisy mohly být splaceny v blízké budoucnosti, pak bilance měla být plusová, ne? A nikoliv neutrální, vyrovnaná! Jak vidno, tak výkaz se u nás dělají tak, aby z nich nic neplynulo a o ničem nevypovídaly. Vždyť i potřeba zadlužit se by měla být indikována rostoucí negativní bilancí!

Ještě jedna ilustrace z posledního článku: „Ministr financí Ivan Pilný (ANO) na dotaz ČTK dnes uvedl, že výrazný růst je jen dočasnou událostí, která nebude mít dopad na veřejné finance. „Domnívám se a byl jsem spolupracovníky ujištěn, že ve třetím čtvrtletí nebude již státní dluh narůstat, ale měl by být dokonce nižší,“ uvedl.“ – tedy s pochopením součsaného ministra pro to, co by bylo třeba udělat, nelze počít, nechápe nic. Můžete namítat, že očekáváte dluh nižší o 1,128 bilionu, ale asi vám to nebude nic platné. Lze pochybovat o potřebnosti tohoto zadlužení, nebude-li celé zredukováno přeúvěrováním, protože je skokové, nebyla tu žádná reální postupně narůstající potřeba. Jednoznačně lze říci, že pokud ministr Pilný takto odpověděl, nedošlo k takovému předání funkce mezi ministry, kdy by odstupující nabádal nového, aby nezapomněl vyplatit staré smlouvy, protože jsou výnosnější, aby došlo ke smrsknutí dluhu. Nebylo prostě žádné takové: „a nezapomeň, co máš udělat!“

Bylo by dobré vznést veřejně podezření, že ze strany bývalého ministra Babiše se jednalo o akt kriminální. Myslím, že všechny základní organizace všech partají, co jich tu máme, by se měly mimořádně sejít již o prázdninách a konat! Jinak bude v budoucnu velmi těžké splácení tohoto dluhu odmítnout! Do republiky přitom peníze jen tečou z eurodotací (Události 25.6.2017), ovšem není jisté, že za dluh může ručit vláda, protože premiér Sobotka se dne 25.6.2017 v Týdnu v politice vyjádřil o titulech školství tak, že “ v rozpočtu pro 2017 by měly být nějaké rezervy nevyčerpané z minulých let“. Byl tedy – a vláda s ním – obelhán?

Možná méně pozitivní je zpráva, co nás stojí vládní garance a výdaje na obce. Ale na to bychom přeci jen potřebovali tyto údaje poněkud očištěné. Jestli je to vůbec možné! (Člověk by neřekl, že mohli nemít na platy řidičů autobusů, ale naprosto chápe, proč si musí pořizovat 400 autobusů/kraj!)

A jak finanční správa vyššetřuje Babiše a Agrofert ukazuje foto: http://forum24.cz/usmevave-holky-z-financaku-se-fotily-s-babisem-takhle-financni-sprava-vysetruje-agrofert/ Věřím, že vššem občanům, kteří viděli upoutávku ČT z Úřadu vlády, opakovanou před každým brífinkem a relací o tom, co vláda dělá, jak Babiš s sebou stále tahá lejstry nditou kabelu, jim ho bylo opravu líto. Takový chudák upracovaný, ba možná přepracovaný! A on jen zvolil vhodné mimikry.

Dnes křtil Andrej Babiš svou knihu vizí pro ČR do roku 2035 „O čem sním, když náhodou spím“. Nekoupím si jí, mám pocit, že jsem se již dozvěděla dost!

Jeden aktuální: Bezdomovec v USA si maže na chleba hovno. Jde kolem Obama a říká: Panebože tady máš 100 dolarů a běž se najíst, snad na tom nejsme tak špatně.Bezdomovec v Rusku stejně tak, ale jde kolem Putin a říká: To není možný, tady máš stravenky na celej měsíc a jdi se najíst, tak špatně na tom nejsme! Český bezdomovec sedí, taky maže a kolem jde Babiš. Podívá se zblízka a říká: Ty vole takovou vrstvu? Mysli taky na zejtra!

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/spoluprace-s-babisem-toxicka-zalezitost-pisi-na-slovensku_438071.html

20.7.2017: iDnes vše popírá a tvrdí, že podle eurostatu jsme zadluženi jen na 39,9%HDP: http://ekonomika.idnes.cz/zadluzeni-v-eu-v-prvnim-ctvrtleti-rostla-nejvyrazneji-v-cr-p44-/ekonomika.aspx?c=A170720_163021_ekonomika_are To tvrdí i ČT – bodejť by ne, když takové jsou údaje na eurostatu: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100721?x=16&y=15&index%5B%5D=558266

Fokus Václava Moravce ze dne 30.7.2017 „Jak se žije ve městě a jak na venkově?“ – patrnmě opakování – zadlužení obcí je v CŘ 53,8 mld.

Inu, alespoň máme asi dokázáno, že stačí dvojnásobek peněz v ekonomice, aby se nezaměstnanost snížila na polovinu!

A kam se asi peníze mimojiné poděly: http://video.info.cz/strunc/je-to-tu-totalni-pruser-cr-poslala-desitky-miliard-americkym-duchodcum-rika-miliardar-krupa-14141.html

Mnoho lidí při interpretaci těchto dat udělalo podle mne chybu, když si z kontextu vytrženou informaci 60% dluhu je dluh soukromý, interpretovalo jako dluh domácností a soukromých podniků. Je to omyl, protože alespoň dva ze tří zdrojů systematicky uvádějí, že se jedná o zadluženost ČR a nikoliv Česka, a protože oněch 60% je rozstrukturováno na dvě položky, jež jsou specifikovány tak, že je nelze dost dobře interpretovat jako zadluženost domácností – viz výše.

Proč to mohl Babiš udělat? Podle tohoto článku má jen bankovních dluhů za 31 miliard, kolik je asi ještě nebankovních? https://www.motejlekskocdopole.com/zasadni-role-bank-v-kauze-capi-hnizdo-aneb-proc-hsbc-prestala-financovat-agrofert/

20.9.2017: https://echo24.cz/a/w8VmW/cesky-zahranicni-dluh-rekordne-stoupl-odpovida-uz-vice-nez-90–hdp – domnívám se ale, že jde o špatnou interpretaci čísel. Zde je dluh domácností a podniků ke konci září 2017: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100929?x=66&y=9&index%5B%5D=571690

Myslím si, že Echo 24 se mýlí v interpretaci jednotlivých položek, jako jsem si to myslela u prvního odkazu, mj, proto, že komerční banky ČNB potřebují pouze pro nákupy peněz pro udržování frakční rezervy, jež činí zhruba 2% jejich objemu obchodování, jinak emitují peníze prostřednictvím kreditů a ty se nikdy nestanou fyzickými penězi, jedině, když je člověk vrací. Popravdě řečeno, po splacení dluhu mají za povinnost tyto „peníze“ – kreditem, zlikvidovat, jak ale Miluš Kotišová z Argumentu vystopovala, zhusta se tak neděje a započítávají si je jako svůj zisk! (A tento pak za nový úrok půjčují státům!)

Shrnutí agenturních zpráv o zadluženosti ČR by podle mne a mých zdrojů mělo znít takto: ČR emitovala dluhopisy do zahraničí v celé výši nárůstu zahraničního zadlužení, a tyto dluhopisy nemají nic společného se zadlužením občanů a domácností, jde skutečně o zadluženost ČR, ale jen do zahraničí, celková, i vnitrostátní, je ještě vyšší. Jde o státní dluh snížený o dluhopisy prodané v ČR.

Nemyslím si nic jiného, než že se ČR stala obětí soukromého kvantitativního uvolňování Andrejem Babišem. Máte nějaké jiné vysvětlení pro závazky a dluhy, jež vyskočí jednou za tři roky v jediném čtvrtletí a v přesné výši o bilion a něco? To a nebo průšvih zvaný krytí špatného governorátu ČNB a špatného rozhodnutí o itervencích! Tam bych rozuměla i tomu, že dluh vystoupal až v kritické situace a do té doby ČNB jela z existujících devizových rezerv. Také může mít vinu špatné vyjadřování a skutečně by se mohl jednat, že dluh stoupl o bilion – v prvním čtvrtletí – ale myšleno od určité doby, také by skutečně mohlo špatným vyjadřováním dojít k interpretaci zadlužení domácností a podniků u zahraničních bank“ – i když jde o české a.s. a cizí mateřinkou – ale

1) píše se, že se jedná o zadluženost České REPUBLIKY (soukromé osoby žádné res publica nejsou!),

2) ve zprávě se výslovně píše: „za růstem jsou dluhopisy“. (alespoň předpokládám, že kdyby měli jediný důvod napsat, že šlo o velký boom levných hypoték, jistě by to rádi uvedli!/

Věta z článku na info.cz – druhý tučný odkaz “ .. za růstem stojí vyšší zadlužení bank a..“ je zcela tajuplná, protože my nemáme žádné české banky, jež by se zadlužovaly u cizích bank, ale mohlo by to vnést světlo na daňovou optimalizaci zahraničních bank operujících na našem území! Pak bychom mohli z pana Babiše sejmout větší část viny, ovšem to jedině v případě, že by se ekonomická oddělení našeho zpravodajství přiznala, že se vyjadřují jak prasata a vlastně nevědí, co proč píšou. Ještě by mne tak napadal boom úvěrů v eurech na just nakupovaných v zahraničí, ale tolik toho tady nesežereme ani jinak nespotřebujeme, dovozy se z roku na rok o moc změnit nemohou, takže že by došlo zrovna k takovémuto boomu vylučuji.

Opět by však šlo o úvěry prostřednictvím emise kreditů, akorát, že by šlo o kredity v eurech, k nimž frakční rezerva by se ovšem v případě nouze dokupovala od ECB. V rámci daňově výhodné optimalizace by však dceřiné banky nakupovaly dluhopisy. A jsme u toho – celý zázrak spočívá tedy v tom, že banky se rozhodly NELIKVIDOVAT kredity po jejich splacení, nýbrž zahrnovat zaplacené virtuální peníze celé do zisku, místo, jak by bylo metodicky správné, pouze úroku. Je to totiž mnohem výhodnější. Nechápu ale, co by s tím měl mít společného stát! Jedině, že dělá ochotně pohůnka svých vlastních občanů, ty ždíme na daních, aby bylo na splácení dluhopisů, a za své pohůnkovství ještě pánovi platí! Že si ale gauner kartel plivl do dlaní, aby nás odrbal pořádně a bleskově! Jakou roli v tomto hraje pan Babiš, zda úmyslnou, neúmyslnou, nedbalostní, nevím. Také nevím, jak přesně ta obchůzka přes eura vypadá, ale princip je takovýto. (Možná obchůzka: dcera si musí pro emisi kreditů nakoupit dluhopisy od svých mateřinek – ty je mají od státu, jenž tak pomáhá vytvářet položku vnitropodnikové účetnictví na základě klientského účetnictví dceřinky, kolik je u toho prostředníků, netuším. Za peníze ze splacených dluhů koupí dluhopis od mateřinky a tím se to v mateřince dostane do hlavního účetnictví jako likvidita! Příčina naší chudoby je, že když si český občan vezme úvěr, tak 100= + úroky zaplatí a ještě zůstane (s přáteli, rodinou a okolím) dalších 100= a úroky dlužen! Na těch druhých sto už se ale skládají všichni, i ti, co si nikomu o úvěr neříkali.

Jo a Pilný tedy umořil 264 miliard zpětným odkupem dluhopisů!

Také mne napadá, že je symptomatický obchvat přes eura, jsme tak povinně proexportní zemí, pak už nám ale logicky ani na rozvíjení vnitřního trhu nezbývá sil a stejně tak si podrážíme všechny nohy oslabováním koruny. Ale především to ignorované a tolerované uvalování dluhu na dluh! Ten pan hlavní guvernér v ČNB, to musí být ale chytrý pán!

Omlouvám se za to střečkování v horní části blogu, ponechávám pro větší dramatičnost a také z historických důvodů a abyste si mohli zkusit rozklíčovat zbývající složky dluhu. No vida, a nakonec máme řešení, kdy se zdá, že ti zdrojoví novináři byli zdravě konkrétní, akorát, že nám nepodali skoro žádné informace, žádné klíče k našemu osudu.

Ještě by bylo „vtipné“ podívat se, jak se měnila evropská metodika. Také tam mohl být nějaký blb, který nechal implementovat země neeurozony něco omylného. (:) Jistě bychom všichni sálali nadšením, kdyby nám z Bruselu vzkázali „Litujeme, stal se omyl, již se to nestane!“) :DDD

A propos, už jste si přečetli něco o seigniorage? Že ne? Tak ale na to, na to je třeba si dávat majzla naprosto, ale naprosto vždy!

21.6.2017

Zdroj: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/zadluzenost-statu-vzrostla-do-konce-prvniho-ctvrtleti-2017-mezirocne-o-tretinu

loading…

Není zde článek celý?