Zpráva ze sněmu slovanských Občin 9.9.- 10.9.2017 v Novém Hrozenkově

obcinyVážení přátelé, slavnostně oznamujeme, že se dne 9.9. a 10.9.2017 úspěšně uskutečnil Sněm 30 přítomných Slovanských Občin v Novém Hrozenkově (mj. z Moravy, Slezska, Čech, Slovenska a z Maďarska (sic) ). Tento první řádný Sněm Slovanských Občin je a bude velmi významný, neboť ustanovil definici našich Slovanských Občin a způsob rokování na všech dalších sněmech. Je před námi cesta budování silných a fungujících Slovanských Občin a společný cíl vytvoření naší Državy.

SLOVANSKÉ OBČINY

Pravidla života Slovanů ve Slovanské Občině

Slované se ve své Občině hlásí k původnímu Slovanství, Slovanské kultuře, Védské duchovní tradici a to před příchodem jiného náboženství a jiného státního uspořádání, které bylo nám Slovanům vnuceno po pádu Velké Moravy.

Slované jednají čestně, s úctou se chovají ke svým Předkům a Rodům, ctí duchovní dědictví Slovanů.

Slované žijí podle svého Svědomí a podle Zápovědí svých Bohů a Předků.

Jen Slované, kteří žijí podle těchto pravidel Slovanské Občiny, mohou založit Slovanskou Občinu a být její součástí.

SLOVANSKÉ OBČINY

jsou místním územním celkem, více Slovanských Občin tvoří větší územní celek, DRŽAVU.

Slovanská Občina je dobrovolné, volné společenství Slovanů, kteří žijí podle Pravidel života Slovanů ve Slovanské Občině.

Slovanská Občina může svolat veču (veča je setkávání se na Občině nebo s více Občinami mimo sněm Slovanských Občin). Občiny si takto samy řeší své záležitosti a vysílání svých zástupců na Sněm Slovanských Občin na principu Kopného práva – o projednávaném návrhu se musí rozhodnout shodou, pokud se neshodnou na řešení předloženého návrhu, shodou všech prohlásí, že se shodli na tom, že se nedohodli a návrh zůstává otevřen do další veče.

Slovanská Občina podává návrhy Državě k projednání na sněmu Slovanských Občin.

Občina může vyslat jednoho svého zástupce/zástupkyni na sněm s rozhodovacím právem.

Občiny cílevědomě pracují na vzniku své Državy.

Tento dokument byl schválen všemi přítomnými Slovanskými Občinami na Sněmu Slovanských Občin dne 10.9.2017 a je závazný pro všechny Slovanské Občiny, evidované ve spolku Država Morava a Slezsko z.s.

drzava

Prohlášení Sněmu Slovanských Občin 

My, Slované rokující na Sněmu Občin 9. a 10. září 2017, se hlásíme k Moudru našich Předků, odkazu Světlých Bohů, Védické tradici a k dějinám, Staré Víře a k Zápovědím Předků, které žijeme podle svého Svědomí v Rodech a Občinách.

Ve stávajícím systému uspořádání naší společnosti nenalézáme nic z naší původní Slovano-Árijské kultury a poučení z Moudra našich Předků. Nepovažujeme ho za systém poskytující prostor pro naše tvořivé zájmy a realizaci evolučních a duchovních povinností k Slovanským Rodům a Světlým Bohům.

Zříkáme se předsudků a falešných konstrukcí o historii Slovanů, které nám byly podsunuty a vnuceny po pádu Velkomoravské říše. Při vědomí karmických důsledků se odmítáme nadále nechat zneužívat a účastnit se jakékoli podpory parazitických projektů, dobyvačných válek a zotročování Potomků Velkých Předků a příslušníků jiných národů.

Odvracíme riziko zapomnění Moudra našich Předků, Staré Víry a Védické kultury budováním Občin a uspořádáváme své bytí v nové kvalitě, duchovně vyspělým a nejdéle osvědčeným způsobem po vzoru našich Předků. Každého v Rodu a Občině považujeme za sobě rovného Potomka Světlých Bohů.

Svoji pozornost i energii vkládáme do principu soužití (mezi sebou i s ostatními národy) podle Slovano-Árijských tradic, Védické kultury, Zápovědí Předků a Svědomí, který poskytne mírové a tvořivé prostředí pro výchovu generací Potomků našich Rodů.

V Novém Hrozenkově dne 10.9.2017

Slovanské Občiny, které s tímto prohlášením souhlasí:

Občina Brno

Občina Třinec

Občina Ústí nad Labem

Občina Hořice v Podkrkonoší

Občina Salaš

Občina Uherské Hradiště

Občina Nošovice

Občina Frýdek Místek

Občina Litomyšl

Občina Zubří

Občina Jihlava

Občina Javorník

Občina Český Krumlo

Občina Doudleby u Českých Budějovic

Občina Město Albrechtice

Občina Lužná

Občina Huslenky

Občina Chomoutov

Občina Jaroměřice

Občina Holešov

Občina Rajka

Občina Mníšek pod Brdy

Občina Mimoň

Občina Vsetín

Občina Jasenka

Zdroj: http://drzava-moravaslezsko.webnode.cz/snemy/

loading…

Není zde článek celý?