Aksjonov promluvil o „krymském snu“

Krymským snem po řadu let bylo sloučení s Ruskem, prohlásil premiér republiky Sergej Aksjonov.

„Splnil se díky jednotě obyvatel poloostrova, díky odvážnému a moudrému rozhodnutí našeho prezidenta a díky podpoře ruského lidu,“ uvádí se v Aksjonově blahopřání u příležitosti Dne národní jednoty.

Podle něj dnešní svátek je pro Krymčany obzvlášť důležitý.

„Vztah k ruskému Krymu se svým způsobem stal testem na patriotismus, který ukazuje, co je osnovou světonázoru člověka — láska k vlasti a respekt k jejím dějinám, nebo arogantní opovrhování vlastní zemí a vlastním lidem,“ zdůraznil Aksjonov.


Není zde článek celý?