ASOCIACE MLÁDEŽE LUGANŠTINY, BĚH PRO ZDRAVÍ V ALČEVSKU

KODAK Digital Still CameraAsociace mládeže Luganštiny sdružuje různé mládežnické organizace Luganské lidové republiky (LLR). O Asociaci jsem besedoval v jejím sídle v centru Lugansku s jejími představiteli. Předchůdcem Asociace byla mládežnická organizace „Bulat“, která pomáhala vlastencům, bránícím Donbas před agresí ukrajinské armády. Byla vytvořena 22.6.2014. V roce 2015 vznikla Asociace mládeže Luganštiny jako zastřešující orgán mládežnických organizací. Jejími členy jsou např. Mladá republika, Svaz tvůrčí mládeže, Mládežnické hnutí mezinárodního přátelství, Mládežnické ministerstvo zahraničí, sportovní organizace Impuls aj. Předsedou Asociace je Děnis Nikolajevič Mirošničenko, první místopředseda předsedy Lidového sovětu LLR. V Asociaci je prostřednictvím mládežnických organizací kolem 4 000 mladých lidí ve věku 16-30 let. Zejména ve městech působí Mladá republika (2 000 studentů a mladých lidí).

Asociace tak prostřednictvím mládežnických organizací zapojuje studenty a mladé lidi do společenského života LLR v zájmu budování a rozvoje mladé republiky.

Činnost Asociace je opravdu bohatá. Asociace připravila v roce 2017 čtyři velké projekty-letní kino, mládežnické centrum, skatepark a pravoslavný chrám v areálu Univerzity. Každoročně organizuje vlastenecké hry LLR-DLR, rekreační běhy, pochod mládeže, taneční festivaly, bály věnované Kateřině II., Puškinovi, Dni vítězství, debatní kroužky, akce v dětských domovech a internátech, akce k uctění obětí fašismu a obětí současné občanské války, Nesmrtelný pluk, Maslenicu pro děti, koncerty studentské kapely, akce k Mezinárodnímu dni dětí, sportovní soutěže aj. Dalšími akcemi Asociace byly akce k podpoře Srbska, pohřeb ukrajinské ústavy, mládežnické fórum aj. Podařilo se také vypravit šest dětí na léčení do Ruska.

Byl jsem přítomen rekreačnímu běhu dětí a mládeže v Alčevsku. Zúčastnilo se jej 6 000 dětí a mladých lidí z alčevských škol. Potkal jsem zde i známé děti z 13. a 11.ZŠ. Nadšení a úsměvy na tvářích zúčastněných dokazují, že se tyto akce pro zdraví dětem a mládeži líbí. Po skončení běhu bylo pro všechny účastníky běhu připraveno na Sovětském náměstí občerstvení zdarma-podával se čaj, pirožky i jiné dobroty.

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR  a DLR, Lugansk, Alčevsk, LLR

loading…

Není zde článek celý?