Bílý dům učinil prohlášení ke stému výročí Říjnové revoluce

V americké administrativě podotýkají, že během jednoho sta let uplynulých po Říjnové revoluci v Rusku se stalo oběťmi „totalitních komunistických režimů“ ve světě 100 milionů lidí.

„Během uplynulého století zavraždily komunistické totalitní režimy v celém světě přes 100 milionů lidí a vystavily nesmírně větší počet lidí vykořisťování, násilí, a nepopsatelnému zbídačení. Pod falešnou záminkou osvobození zbavovala tato hnutí nevinné lidi Bohem darovaných práv na svobodu vyznání, svobodu shromáždění, a nesčetných jiných práv. Občané toužící po svobodě byli podřízeni státu pomocí přinucení, násilí a strachu“, uvádí se ve zprávě Bílého domu.

Prohlášení bylo načasováno na Národní den obětí komunismu, který se připomíná v den výročí „bolševické revoluce“ v Rusku.

„Bolševická revoluce zrodila Sovětský svaz a jeho temná desetiletí represivního komunismu — politické filozofie, která je neslučitelná se svobodou, prosperitou a důstojností lidského života“, prohlásil Bílý dům.


Není zde článek celý?