České zdravotnictví patří k nejlepším v Evropě. Kdo není slepý, ten to vidí

Podle indexu zdravotní péče respektované instituce Euro Health Consumer Powerhouse se Česká republika trvale umisťuje v horní polovině z 35 sledovaných zemí. Mezi postkomunistickými zeměmi je dokonce suverénně nejlepší. Jsme na tom sice o něco hůře než naši sousedi Německo a Rakousko, ale zase lépe než další tzv. staré země Evropské unie jako Velká Británie, Španělsko nebo Itálie. V technologiích, diagnostice, léčbě a lécích jsme na špičkové evropské úrovni. Například tým profesora Jana Pirka v pražském IKEM provedl před časem jedinečnou operaci srdce jako druhý na světě.

Rovněž co se týče dětské úmrtnosti od narození do pěti let, patří naše země k absolutní světové špičce. V tomto období připadají tři úmrtí na tisíc živě narozených dětí. Česká republika je na tom stejně se Švédskem, Norskem, Slovinskem, San Marinem a Estonskem. O stupeň výš než naše země jsou jen tři státy – Finsko, Island a Lucembursko. Ty vykazují dvě úmrtí na tisíc dětí do věku pěti let. To všechno jsou přece úžasné úspěchy, z nichž bychom měli mít radost a můžeme být hrdi na naše lékaře a zdravotní sestry, kteří si vedou tak dobře.

Předností naší zdravotní péče je i její snadná dostupnost. To v Maďarsku jsou na tom daleko hůře. Mnozí tamní obyvatelé žijící ve vesnicích to mají do nejbližší nemocnice 40, 50 a někdy i více kilometrů. Trápí je také, stejně jako Poláky, dlouhé objednací lhůty k odborným lékařům.

Je třeba si připomenout, že ke kvalitní zdravotní péči připívají i peníze z Evropské unie. Připomenu například projekt, který pomáhá těžce nemocným pacientům. Jedná se o Podporu péče o nevyléčitelně nemocné a umírající ve vlastním sociálním prostředí. V tomto případě se přispívá pečovatelům na jejich vzdělávání, podporovány jsou rovněž aktivity, které pomáhají pacientům. Lidem se tak umožňuje dožití doma u jejich rodin. Dotace mohou dosáhnout až 300 000 korun. Finanční podpora může činit až 95 % celkových nákladů projektu.

Dotace z Evropské unie také míří na nákup nových zdravotnických přístrojů, podporu handicapovaných lidí, rekonstrukce či stavby zdravotnických zařízení. Je dobré vědět, že často tolik nenáviděný Brusel nám posílá miliardy korun, které přispívají k výborné úrovni českého zdravotnictví. Stále totiž platí, že slepec není ten, kdo nevidí, ale slepec je ten, kdo nechce vidět.

Autor je europoslanec za KDU-ČSL

Není zde článek celý?