CHARTA 77, VÁCLAV BENDA A ROKY, KDY OKOLO NÁS VŠECHNO HOŘELO

Sbirka_VONS_2_IV_21Možná si vzpomínáte na zvláštní roky 1986 a 1988 a na sérii požárů průmyslových gigantů v okresech Mělník a Litoměřice: 26. září 1986 požár v Severočeských papírnách SEPAP Štětí (největší papírna ve střední Evropě), 28. října 1986 AGROZET Roudnice nad Labem (největší čs. výrobce zemědělské techniky, secích strojů, pluhů aj.), 8. listopadu 1986 CUKROVAR Mělník a 1. března 1988 KAUČUK Kralupy nad Vltavou. Po všech zůstala velká škoda a ohrožená výroba a export. Mezitím hasiči  vyjížděli také k drobným požárům v celém širokém okolí, v lesích, kůlnách, k požáru vozidla u Sepap na parkovišti.

Už vyšetřování prvního požáru v Sepap ukázalo, že vypátrat a usvědčit pachatele bude mimořádně složité, následoval druhý a vzápětí třetí požár. Specialisté jednoznačně prokázali, že všechny byly založeny úmyslně. Pachatelé – více než třicet osob – byli postupně dopadeni. Kdo byli a jaké měli cíle?

Již v roce 1983 se ve Štětí zformovala profašisticky orientovaná skupina mladých lidí, kteří si říkali Wehrwolfové – vlkodlaci. Jejich vzorem byly stejnojmenné německé teroristické bandy z konce druhé světové války. V roce 1984 byli nejaktivnější z nich Okresním soudem v Litoměřicích odsouzeni pro trestný čin podpory a propagace fašismu. První trest jim nestačil, činnost znovu obnovili. V roce 1985 vedení skupiny zavraždilo 17-letého J. H., který se nechtěl podílet dál na jejich akcích.

bendaPři vyšetřování bylo zjištěno, že Wehrwolfové se stýkají s mluvčím Charty 77 – dr. Václavem Bendou. Náčelník odboru vyšetřování SNB Litoměřice, major JUDr. Miloslav Novák, uvedl v létě 1989 v televizi: „Organizátoři byli vzati do vazby a dalšími důkazy, především pak provedenými domovními prohlídkami byly zjištěny takové materiály, které napojení osob na Chartu 77 potvrzují.“

Pak přišla v listopadu 1989 tzv. sametová revoluce. Pachatelé nebyli nikdy odsouzeni, celý případ byl potichu „zameten pod koberec“, včetně škod přes 50 miliónů Kčs.

209785_B_cs_galerie_osobnostiV lednu 1990 jeden z Wehrwolfů, Antonín Gebler, znovu potvrdil styk s Chartou 77, když se omluvil prostřednictvím svého advokáta dr. Václavu Bendovi, teď už poslanci Federálního shromáždění a předsedovi Křesťanskodemokratické strany „tlumočím Vám jeho omluvu za výpovědi obsahující údajně nepravdivé skutečnosti o Vašem vztahu k této tr. činnosti, což jmenovaný zdůvodňuje tím, že byl ze strany vyšetřujících zmanipulován ke zkreslení původních údajů o jeho styku s Vámi motivovaném ve skutečnosti jinak.“

Ovšem chartisté, noví polistopadoví vládci, v čele s Václavem Havlem způsobili pak Československu takové ekonomické škody, jako kdyby zapálili a srovnali se zemí 5 000 podniků…

Dopis právního zástupce Antonína Geblera dr. Hrušky Václavu Bendovi tlumočící omluvu jeho klienta obviněného ze založení požáru v podnicích Sepap Štětí, Agrozet Roudnice a Cukrovar Mělník za nepravdivou výpověď o vztahu Václava Bendy k jeho trestné činnosti (21. leden 1990, Libri prohibiti, sb. VONS, inv. č. 2, sign. IV/21) je uložen ve sbírce VONS:

Antonín Gebler (nar. 09.04.1968) pokračoval ve flákání a zločinu i po revoluci. V roce 2014 jej ústecký krajský soud odsoudil k trestu odnětí svobody 6 a půl roku za zvlášť závažné těžké ublížení na zdraví, když na ubytovně Městského úřadu Štětí v Palackého ulici na pokoji č. 19, kdy měl v krvi nejméně 2,43 promile alkoholu, pobodal kuchyňským nožem kamarády, křičel, že je zabije a uřízne jim hlavu. I poraněnému kamarádovi napsal z vazby omluvný dopis.

https://ustecky.denik.cz/zlociny-a-soudy/obzalovany-antonin-gebler-sliboval-kamaradovi-ze-mu-urizne-hlavu-20140529.html

https://www.novinky.cz/krimi/337745-za-bodnuti-kamarada-do-krku-dostal-6-a-pul-roku-vezeni.html

 

RUDÉ PRÁVO, ČÍSLO 155, ÚTERÝ 4. ČERVENEC 1989

PODROBNOSTI K ZÁVAŽNÝM TRESTNÝM ČINŮM

Rozhovor RP a ČTK s náčelníkem odboru vyšetřování SNB v Litoměřicích

Jak již byla naše veřejnost informována, byla v uplynulých dnech orgány Bezpečnosti a prokuratury objasněna série požárů průmyslových objektů, založených na území ČSR od roku 1986, a vražda 17letého J. H., která s touto trestnou činností úzce souvisí. Bližší podrobnosti k těmto závažným trestným činům sdělil v rozhovoru pro Rudé právo a ČTK major JUDr. Miloslav Novák, náčelník odboru vyšetřování v Litoměřicích:

* Můžete konkretizovat napadené průmyslové objekty a uvést, k jakým škodám došlo, případně jaké další negativní následky vznikly národnímu hospodářství?

Požár v podniku SEPAP Štětí byl založen v nočních hodinách dne 26. září 1986 ve středisku pytlárna. Požárem byla způsobena přímá škoda ve výši 89 500 Kčs. Byla ohrožena výroba papírových pytlů určených pro tuzemské odběratele i pro export včetně výroby novinového papíru. Požár v koncernovém podniku Agrozet Roudnice nad Labem byl založen dne 28. října 1986 v lakovně. Vzniklá škoda dosáhla výše 773 000 Kčs a následná 764 000 Kčs. Požárem byla ohrožena výroba přesných secích a dalších zemědělských strojů. Požár v cukrovaru Mělník byl založen v nočních hodinách 8. listopadu 1986 v provozu rafinérie. Přímá škoda dosáhla částky 31 miliónů Kčs. Cukrovar byl používán k rafinaci cukru určeného většinou na export. Dne 1. března 1988 byl založen požár v podniku Kaučuk Kralupy nad Vltavou s přímou škodou ve výši 19 miliónů Kčs. Požár narušil výrobu a expedici polystyrénu.

* Jakou souvislost měla vražda 17letého J. H. se zakládáním požárů?

V roce 1984 se ve Štětí zformovala fašisticky orientovaná skupina s názvem Wehrwolf, jejímž členem byl i J. H. Členové skupiny po odsouzení pro trestný čin podpory a propagace fašismu usilovali o obnovení své další činnosti, přičemž J. H. se odmítl na ní dále podílet. Ostatní členové z obav před odhalením rozhodli o jeho odstranění, a proto byl dne 4. června 1985 ve svém bydlišti zavražděn. V té době již připravovali záškodnické akce.

* O jak velkou organizovanou skupinu se jedná a jaké bylo její věkové a sociální složení?

Z původně malé skupiny založené v roce 1984 s fašistickým zaměřením a názvem Wehrwolf se jádro skupiny stalo základem pro narůstající ozbrojenou skupinu pachatelů, která početně přesáhla několik desítek osob. V současné době je trestně stíháno více než třicet osob. Převážně se jedná o osoby ve věku do dvaceti let, se sklony k páchání trestné činnosti, požívání alkoholu a toxikomanii. Prostředkem k upevnění kázně a poslušnosti v partě byla účast nových členů na zakládání drobných požárů starých stohů, travního a lesního porostu. Tato činnost vedla k postupnému kompromitování jednotlivých členů a zavazovala je k další záškodnické činnosti většího rozsahu. K zastrašování členů skupiny byla připomínána i vražda J. H. Sociální složení skupiny lze charakterizovat  výrokem jednoho z organizátorů, že úmyslně byli vybíráni „lidé ze čtvrté cenovky“, tedy ti mladí lidé ve věku od šestnácti do dvaceti let, kteří mají sklony k protispolečenské činnosti. Byli typováni z řad mládeže pohybující se v restauracích, trampských partách a ze začínajících narkomanů.

* Z prohlášení tiskového mluvčího FMV vyplývá jejich blízký vztah k nezákonným skupinám. Můžete uvést bližší okolnosti k posledním zadrženým osobám a skutečnosti?

Tito zadržení byli vzati do vazby a jsou stíháni pro účastenství na trestném činu záškodnictví. Z dosavadního vyšetřování jednoznačně vyplývá, že záškodnická činnost organizované skupiny byla podněcována a řízena osobami, které vystupovaly jako stoupenci Charty 77. Odtud také pramenila motivace jednání této skupiny, která vyplývala z finanční podpory a příslibu dalších peněz a pomoci, dále z příslibů souhlasu k požívání drog a z příslibu osobních výhod, případně i funkcí za předpokladu, že se změní státní zřízení a zvítězí stoupenci Charty 77. K tomuto účelu byly zakládány požáry s cílem narušovat čs. ekonomiku, vyvolávat neklid mezi obyvatelstvem a napomáhat tak k přípravě celospolečenské krize. Spojení se stoupenci Charty 77 nemělo být v žádném případě vyzrazeno a předpokládalo se, že tento vztah zůstane navždy utajen.

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1989/7/4/1.png

getimg

loading…

Není zde článek celý?