EU nazvala zákon o médiích-zahraničních agentech v Rusku nebezpečným

EU se domnívá, že zákon, podle něhož média se zahraničním financováním mohou být v Rusku prohlášena za zahraniční agenty, ohrožuje svobodu tisku.

Uvádí se to v prohlášení Evropské zahraničně-politické služby.

„Zákon o zahraničních agentech odporuje povinnostem a závazkům Ruska v oblasti lidských práv a rozšiřování jeho působení na zahraniční média <…> znamená další nebezpečí pro svobodná a nezávislá média,“ uvádí se v prohlášení.

Uvádí se, že tato opatření „jsou dalším pokusem zmenšit prostor pro nezávislé hlasy v Rusku“.

V EU jsou přesvědčeni, že ruský zákon o prohlášení nevládních organizací za zahraničního agenta „ještě více zesiluje omezení svobod v Rusku“.


Není zde článek celý?