Globální Rozvojové Vzdělávání: 1. část

Globální Rozvojové Vzdělávání (GRV)= propaganda nikoliv jen do škol, jak by si mohli mnozí myslet. Postihuje celou společnost. Úvodní díl vytváří širší základy k pochopení toho, co bude dále sdělováno. Sofistikované přeformátování společnosti pod bičem lidských práv, tak aby se každý bál zapochybovat anebo jej ani nenapadlo v tom vidět něco nezdravého. Rozsáhlé téma, které ne každý pochopí – minimálně ne v celém rozsahu napoprvé. Bude uveřejněno několik dílů. Blok o GRV je věnován zejména všem občanům, kteří pracují s dětmi a také všem rodičům.

Základní materiál GRV – MZV ČR 2011-2015

http://www.mzv.cz/file/612334/Narodni_strategie_globalniho_rozvojoveho_vzdelavani_pro_obdobi_2011___2015.pdf

Základní materiál GRV – MZV ČR 2016-2017

http://www.mzv.cz/file/2076390/Akcni_plan_NS_GRV_2016_2017.docx

Jedná se o rozsáhlé téma aplikované na celou společnost! Nejen děti a nejen ve školských zařízeních, ale všichni občané, celá společnost.

Úvodní díl obsahuje několik témat k zamyšlení pro vytvoření náhledu na celé GRV.

Zazní dvě základní témata:

1) Zodpovědnost – Politici – OSN

2) Udržitelný rozvoj – a nekonání neziskových organizací v duchu toho, co káží ve školách dětem

loading…

Není zde článek celý?