Lidové noviny mění pohlaví

Když se 27. srpna tohoto roku Lidové noviny na titulní straně věnovaly změně pohlaví u ryb, byla to taková milá, zábavná chvilka. Sice to bylo jen jediný den po tom, co soud rozhodl, že finanční správa neprávem zlikvidovala FAU Přerov, firmu, která nevyhovovala holdingu Agrofert, do něhož spadá také vydavatelství Mafra, ale nevadí.

Prostě jsme se dočetli následující titulek: „Ryby v Česku mění pohlaví“. Jak se však zdá, editoriální politika Lidových novin je nyní na toto zásadní téma zaměřena, a tak deník přinesl v sobotu 18. listopadu následující otvírák: „Stovky českých dětí mění pohlaví“.

repro LNLidové noviny

Jistě, jsme už zvyklí na leccos – Lidovky, intelektuální list s čapkovskou tradicí, se například často zaměřuje na informace o možnosti střílet kance z kombajnu, což je další legendární hlavní čánek přímo určený dané cílové skupině, která si zároveň přečte něco z politického boje proti konkurentům ANO od Ondřeje Koutníka a nechá se pohladit po duši Posledním slovem.

Lidové noviny hledají své dno i v tomto článku, jehož obsah mimochodem není ani zdaleka tak alarmující jako titulek. Rozhodně si v něm nikde nepřečteme, že by tu existovaly stovky dětí, kterým někdo operativně mění pohlaví, jak je čtenáři sugerováno, naopak jediné čísl týkající se České republiky je stovka nezletilých, kerá navštívila psycholožku Helenu Fifkovou. Což ale samozřejmě neznamená, že by všechny tyto děti reálně prošly všemi fázemi změny pohlaví.

Samozřejmě že podobná problematika je tématem seriózních novin. Ovšem už jen samotný fakt, že něco podobného najdeme na titulní straně legendárních Lidovek, jen dokresluje úpadek, který v českých médiích trvá.

Není zde článek celý?