Média: Brusel chce zavázat Británii k dodržování nových zákonů EU po brexitu

Evropská unie může přinutit Velkou Británii, aby výměnou za výhodné finanční podmínky zařadila do své legislativy nová pravidla a zákony EU, jež nabudou platnosti po březnu 2019, píše list The Independent.

Noviny dostaly k dispozici dokument sestavený hlavním evropským jednatelem Michelem Barnierem a zástupci 27 členských států EU. Podle tohoto dokumentu hodlá Brusel požádat, aby vystoupení Velké Británie z EU bylo doprovázeno „automatickým uznáním Spojeným královstvím nových pravidel EU,“ jež budou přijaty po brexitu.

List píše, že podle nového plánu nebude mít Británie „žádná instituční práva, nebude mít v institucích zastoupení,“ a také bude připravena o „právo hlasu.“

Nakonec, vysvětluje list, bude Spojené království muset dodržovat nové evropské zákony sestavené v zájmu členských států EU a dokonce zařadit jejich články do britského zákonodárství, přitom nebude mít možnost kontrolovat jejich vypracování.

Od léta letošního roku probíhají jednání o podmínkách vystoupení Velké Británie z Evropské unie, hlavními jejich tématy jsou práva „vystupujících“ regionů, irská hranice a urovnání finančních závazků Spojeného království vůči EU.


Není zde článek celý?