Mezinárodní delegace odsoudily „barbarskou blokádu“ Krymu

Účastníci mezinárodní konference „Rusko, Krym a současné mezinárodní vztahy. Fórum přátel Krymu“ v Livadijském paláci na Jaltě odsoudili blokádu poloostrova.

Na závěr konference účastníci z více než 30 zemí světa se obrátili s výzvou na poslance a lid světa.

„Jednomyslně odsuzujeme politiku barbarské blokády Krymské republiky, která porušuje humanitární právo lidu na poloostrově. Životy a zdraví lidí nemají být vystavovány hrozbě kvůli činnosti politiků. V této souvislosti trváme na objektivním zhodnocení sociální a politické situace na poloostrově,“ stojí ve výzvě.

Podle názorů účastníků konference přípravu této zprávy mají mít na starosti výlučně nezávislí experti, kteří osobně navštívili poloostrov v rámci monitorovacích misí mezinárodně přiznaných organizací, a nikoliv prostřednictvím „retranslací pomlouvačských výmyslů kyjevských nacionalistů“.

V moderním civilizovaném a demokratickém světě zahraniční politika a diplomacie mají mít takový charakter, který by vyloučil potlačování vůle národů a poskytl by možnost žít a rozvíjet se svobodně v souladu se svými svébytnými tradicemi a způsobem života, uvedli účastnici konference v přijatém dokumentu.


Není zde článek celý?