MUZEUM VELKÉ VLASTENECKÉ VÁLKY V DONĚCKU

KODAK Digital Still CameraMuzeum se nachází v Parku kultury a oddechu Leninského Komsomolu nedaleko Donbas Arény a je součástí rozsáhlého Památníku Velké vlastenecké války. Součástí Památníku je kromě muzea sousoší „Tvým osvoboditelům, Donbase!“ (1984), výstava bojové techniky (2010), Park veteránů (2010), Alej vdov vojáků, Alej Paměti (1992), obelisk partyzánům a zvon paměti (2010).

Muzeum bylo otevřeno v roce 2012. Nachází se na dvou úrovních. Nahoře jsou tematické panely s fotografiemi, texty, dopisy, plakáty a předměty. V podzemí je velký výstavní sál (zde jsou mj. umístěny panely zobrazující procesy s válečnými zločinci a kolaboranty), síň se zbraněmi a vojenskými uniformami, promítací sál, síň Vítězství. Jedna místnost je věnována hrdinům občanské války z let 2014-2017, např. Motorolovi a Givimu.

Při muzeu pracuje i Historický klub Patriot. Byl založen v roce 2015. Jeho členy je 120 žáků doněckých škol ve věku 10-17 let. Jsou pro ně organizovány besedy o hrdinství, vojensko-vlastenecké hry, tvůrčí dílny a jiné akce za účasti veteránů Velké vlastenecké války, vojáků DLR, představitelů Ministerstva obrany DLR, Ministerstva civilní obrany a mimořádných situací a Svazu veteránů Afghánistánu. Kromě toho se děti podílejí na sběru informací o vojácích, padlých v občanské válce na Donbasu.

V kinosále zrovna probíhala prezentace nové knihy spisovatelky Liany Musatovové o současné válce „Slyšte nás… slyšte můj Donbas“. V knize se Liana Musatovová zabývá příčinami a průběhem občanské války na Donbase 2014-2017. Popisuje hrdinství vlastenců-obránců Donbasu proti ukrajinským fašistům a srovnává je s hrdinstvím sovětských vojáků ve Velké vlastenecké válce. V knize jsou publikovány i její básně. Některé úryvky z knihy i básně Liana Musatovová přečetla. Na prezentaci byl přítomen i předseda Svazu spisovatelů DLR Fjodor Berezim. S oběma jsem se potom seznámil, vyměnili jsme si kontakty a dohodli se na spolupráci.

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR  a DLR, Doněck, DLR

loading…

Není zde článek celý?