Na satelitu Saturnu našli zdroj života

Mezinárodní skupina astronomů vysvětlila, že na Enceladu existuje vše nezbytné pro vznik života. Podle závěrů expertů na satelitu Saturnu existuje hydrotermální aktivita, která vzniká kvůli tření mezi vodou a jádrem měsíce. To zase zajišťuje energii pro hypotetické živé organizmy. Článek vědců byl publikován v magazínu Nature Astronomy.

Na Enceladu existuje ohromný slaný oceán, který se nachází pod ledovou krou o tloušťce 1 — 1,25 kilometru. Tam neproniká sluneční záření, které na Zemi zajišťuje fotosyntézu a vytváří velkou část biomasy.

Vědci vytvořili počítačový model, který ukázal, že slapová síla, která vzniká v důsledku pohybu měsíce po eliptické orbitě okolo Saturnu, může ohřívat vodu uvnitř jádra měsíce. To se děje díky tření, které vzniká při cirkulaci tekutiny. Teplota vody stoupá a při dosažení 90 stupňů je vytlačována do oceánu u pólů Enceladu a následně do kosmu formou ledových gejzírů.

Tento mechanismus může fungovat po dobu miliard let a může být dostatečným pro zajištění života.


Není zde článek celý?