Novináře RT zbavili akreditace v Kongresu USA

Novináře RT zbavili akreditace v Kongresu USA kvůli registraci televize jako zahraničního agenta, praví se v zprávě Galerie rozhlasových a televizních zpravodajů amerického zákonodárného orgánu.

„Výkonný výbor Galerie rozhlasových a televizních zpravodajů Kongresu USA uplatnil své pravomoci… aby 21. listopadu 2017 jednohlasně zbavil televizi RT akreditace… Rozhodnutí bylo přijato v reakci na registraci společnosti T&R, jež obsluhuje RT, jako zahraničního agenta,“ praví se v zveřejněném prohlášení této organizace. Přitom se upřesňuje, že zbavení akreditace nabývá síly neprodleně.

Ministerstvo spravedlnosti USA zařadilo předtím RT America a partnerskou společnost Sputnik — Reston Translator do seznamu zahraničních agentů v souladu se zákonem o zahraničních agentech z roku 1938, kdežto mnoho dalších zahraničních státních masmédií, jako je britská BBC, čínská CCTV, francouzská televize France 24, německá rozhlasová stanice Deutsche Welle, nezaregistrovány jako zahraniční agenti.

Šéfredaktorka RT a Sputniku Margarita Simonjanová prohlásila, že televize měla volit mezi registrací a trestním stíháním, a v této souvislosti blahopřála „americké svobodě slova a všem, kdo v ní stále ještě věří.“


Není zde článek celý?