O lásce, reformaci a Dušičkách

Teprve
v okamžiku, kdy propadl beznaději, kdy zrcadlo rozbil a kdy
dobrý skutek vykonal bez ohledu na svůj vlastní zájem, ale
z pouhého soucitu s druhým člověkem, byl zachráněn.
Nebyl zachráněn svou zásluhou, dostal dar od vyšší moci za to,
že konečně jednal z lásky bez myšlenek na vlastní
prospěch. Velmi podobně vyznívá pasáž o Božím soudu
Matoušova
evangelia

(25,31-46): lidé se diví, že svými skutky, jimiž nezištně
pomáhali chudým, nemocným, zavrženým, pomohli vlastně Soudci
samotnému. Bůh se těch souzených neptá na jejich církevní
příslušnost, chození ke svátostem, ba ani na křest, bere
v patrnost jediné: zda pomohli těm nejpotřebnějším.

Pokud
v člověku je tato láska, je to láska z Boha, neboť Bůh
je láska. Jak čteme v Prvním
listě Janově

4,8-9: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom
se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého
jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je
láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval
nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“


Sola
gratia i sola fida podle mne tedy říkají to samé: zapomeň na
zásluhy, žij v daru a z daru, který jsi dostal. Ty
nemůžeš porazit smrt, ale Bůh Ti dal dar lásky, v níž je
poražena. Milost je dar Boží lásky. To je obrovská svoboda,
člověk přestává být otrokem vnějších pravidel a strachu
z nějakých nadpřirozených sil. Víra pak není nějaký
souhrn tezí, víra je vnitřní život lásky, živý vztah k Bohu,
k němuž patří i hádky, odcizení, poušť, hledání a
ztrácení. Jak říká svatý Pavel ve slavné třinácté kapitole
Prvního
listu Korintským
:
„Kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale
lásku bych neměl, nic nejsem.“

A
láska je svatost, láska je věčný život. Tam, kde vypočítavost
a vlastní prospěch – abychom se vrátili k Mrazíkovi
– ustupuje nezištné pomoci, tam život zvítězil nad smrtí. Tam
je Bůh. Proto myslíme na svaté a na mrtvé tak brzy po sobě,
skoro jakoby v jednom svátku, protože věříme, že život je
něco mnohem více než jenom biologický děj. V tom životě,
který je z milosti a víry, jsme všichni spojeni navzdory
biologické smrti. Jsme spojeni láskou.

Není zde článek celý?