Rosatom se pokusí péct jaderné palivo v „mikrovlnkách“

Ruská státní korporace Rosatom vyhlásila veřejnou zakázku na vytvoření energeticky účinné technologie výroby jaderného paliva za využití mikrovlnného záření, vyplývá z webu zakázek Rosatomu.

Výzkum dokázal perspektivu využívání mikrovlnného záření pro produkci základů inovační a energeticky efektivní technologie produkce oxidového jaderného paliva.

Působením mikrovlnného záření na hexahydrát dusičnanu uranylu (meziprodukt, který vzniká v technologickém řetězci výroby jaderného paliva) vzniká prášek oxidu uraničitého (UO2) — sloučeniny, ze které se vytvářejí peletky jaderného paliva, které se pak shromažďují do palivových článků. Působením záření dochází současně k rozpadu sloučenin obsahujících dusík.

Jak uvádějí autoři této technologie, došlo tak k vytvoření základů nové metody syntézy oxidu uraničitého, která prakticky nezanechává žádný odpad. Ve srovnání se současnými technologiemi se tento způsob výroby jaderného paliva vyznačuje vysokou rychlostí a znatelným snížením energetických nákladů.


Není zde článek celý?