Ruské velvyslanectví v Česku odsoudilo zneuctění pomníku maršála Koněva

Ruské velvyslanectví v České republice odsoudilo na svém webu vandalský čin vůči pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Koněva.

Předtím byla zveřejněna zpráva, že neznámí vandalové zneuctili ve čtvrtek pomník maršála Sovětského svazu Ivana Koněva v Praze. Na čtyřech stranách podstavce napsali neznámí vandalové data: 1956, 1961, 1968 a 2017.

„Rozhodně odsuzujeme podobné protiprávní činy a trváme na provedení důkladného vyšetření a potrestání viníků. Vyzýváme k přijetí nezbytných opatření pro zabránění opakování podobných případů v budoucnu“, praví se v prohlášení ambasády.

Velvyslanectví také vyzvalo k nepřipuštění opakování podobných případů v budoucnu.

„S politováním sledujeme jak pochybné iniciativy některých komunálních politiků vedou k reálným aktům vandalismu vůči pomníku hrdiny osvobození Československa a jeho hlavního města od nacistických okupantů“, dodali na ambasádě.


Není zde článek celý?