Svoboda a demokracie nemohou být ideologická povinnost

A pokud existují nějaké zásadní rozdíly
mezi námi a Západem, jsou dány tím, že svoboda a demokracie, pokud reálně
existují, nikdy nevisí v nějakém vakuu. Vyžadují kvalitní instituce a ty
se zase vyvíjejí tím, jaký je tlak občanské společnosti a veřejné debaty na
věcná řešení palčivých problémů.

Představa, že nedostatek svobody a
demokracie spočívá v tom, že máme málo tzv. přímé demokracie, že hlasování
lidí nahradí instituce, je naprosto zhoubná. Demokracie není hlasování, ale
teprve ten institucionální rámec, který dává hlasování smysl. Podobně jako
svoboda není svobodně okrádat a svobodně podvádět. Prosperující a fungující
společnost musí být chytrá a kompetentní ve svých pravidlech a v jejich
praktické realizaci. Jen tak lze dosáhnout toho, aby občané zažívali svobodu a
demokracii ve svých běžných životech.

Svobodě a demokracii by se nemělo stávat
to, co se stávalo socialismu – ačkoli přece jen určité mentální pochody
normalizace přetrvávají dodnes i u těch největších „demokratů“ – tedy to, že
bude sloužit k zacpání úst. Stěžuješ si, vidíš problémy? Ohrožuješ svobodu
a demokracii! Nechej se svobodně a demokraticky okrádat a týrat a drž hubu a
krok! Máš se nejlépe, jak se můžeš mít, ať se ti to líbí, nebo nelíbí!

Ti, kterým na demokracii a svobodě záleží,
by neměli demokracii a svobodu používat k tomu, aby jimi opentlili
zdiskreditované politiky. Demokracie a svoboda není gerontokratický systém,
jaký tu byl za Brežněva, je to naopak systém neustálé obměny lidí u moci, je to
systém, ve kterém je třeba lidem nabízet alternativy, budoucnost, čerstvý
pohled, nové lidi.

Demokracii a svobodu nelze neustále
diskreditovat a očekávat, že je budou lidé vnímat stále lépe, protože je to
prostě jejich povinnost. Tak bylo možné myslet za Husáka: můžeme vesele hnít a
zároveň kázat lidem o socialismu, neboť máme v zádech sovětské bodáky. Ve
svobodné společnosti diskreditace demokracie tzv. demokraty vede k nástupu
nenávisti, primitivní lůzy a vůdců, jako byl Hitler. 

Není zde článek celý?