Ukrajina zavedla sankce proti desítkám ruských společností

Ministerstvo ekonomického rozvoje a obchodu Ukrajiny zavedlo sankce vůči celé řadě ruských společností, praví se v příkazu ministerstva z 19. září, který byl zveřejněn na jeho webu.

V nařízení je řeč o „použití zvláštní sankce — dočasného pozastavení zahraničně ekonomické činnosti na území Ukrajiny“. Praví se v něm, že omezení se uplatňují ve čtyřicetidenní lhůtě po nabytí příkazem platnosti.

Na seznamu podniků, vůči nimž se sankce zavádějí, je 25 společností.

Jiný příkaz ministerstva — ze 30. října — zavádí sankce vůči další řadě ruských společností.

V dokumentech se praví, že sankce se zavádějí na žádost SBU a Generální prokuratury Ukrajiny za jednání, „které může poškodit zájmy národní ekonomické bezpečnosti“, a za porušení zákona o zahraničně ekonomické činnosti a Celního zákoníku Ukrajiny.


Není zde článek celý?