Varování i pro ČR: Hlasování pro populisty má své logické důvody

Tato podpora trvá, přestože Trump během svého prvního roku prezidentství nedosáhl vůbec ničeho a přesto, že v Británii je stále jasnější, že brexit bude znamenat ožebračení a oslabení země a že tamější vláda, podporující brexit, se viditelně rozkládá.

Ovšem hlasování pro Trumpa a pro brexit bylo zástupné za celý složitý soubor jiných motivů. Rozhodným demografickým faktorem byli bělošští voliči v malých městech, jimž neprospěla ani globalizace, ani modernost.

Voliči v americkém městě Johnstown v Pennsylvánii sdělili serveru Politico, že je pravda, že Trump nesplnil žádné své volební sliby. To je ale jedno – stále ho podporují na sto procent. Proč? Politico: „Jeho stoupenci dostávají energii z jeho bombastu a z jeho veřejných postojů, nikoliv z jeho konkrétních věcných úspěchů.“

Lidem se líbí (a to platí i o Miloši Zemanovi a českých populistech, pozn. red.}, že Trump útočí na osoby, které oni nenávidějí: na elity, na liberální média a především na nebělochy. Takže protrumpovský hlas manuálních pracovníků nebyl jen vysoce osobní reakcí na hospodářskou úzkost, ale částečně, a možná hlavně, byl motivován rasovými postoji a obavou o vlastní kulturní totožnost – zejména o ohroženou bělošskou totožnost.

V Británii se hlasování pro brexit v tolika tradičních labouristických volebních okrscích taky interpretuje jako výkřik bolesti z opuštěných průmyslových měst, s jen několika málo pracovními příležitostmi, se stagnujícími mzdami a rozkládajícími se veřejnými službami.  Tito lidé měli pocit, že na ně londýnský establishment zapomněl, a využili první šance jak pozvednout svůj hlas.

Avšak ani v britském případě není úzkost z ekonomického vývoje celý příběh. Totožnost, imigrace, ztráta, nostalgie, pocit umenšeného statutu a odcizení ze země, měnící se kolem nich – to všechno hrálo svou roli.

Dalo se očekávat, že po referendu o brexitu dojde k masivnímu úsilí řešit všechny tyto otázky. Jenže k tomu nedošlo.

Avšak pokud chceme oslabit podporu pro brexit a pro populisty, je nutno se zabývat důvody, proč lidé pro populisty hlasují.

Odstranit století rasismu bude velký problém, avšak je nutno začít řešením ekonomických a sociálních podmínek, které rasismus vyvolávají a umožňují mu rozkvést.

Je možné pochopit touhu vrátit džina populismu, který způsobil hlasování pro Trumpa a pro brexit, zpět do  lahve. Jenže to se nám nikdy nepodaří, pokud řádně neporozumíme tomu, jak vznikl, a pokud nenajdeme způsob, jak ho připravit o kyslík, který mu umožňuje prosperovat.

Kompletní článek v angličtině ZDE

Není zde článek celý?