Vědci: Nositelé ruštiny gestikulují unikátním způsobem

Vědci z Moskevské státní lingvistické univerzity zjistili, že ruskojazyční lidé stejně gestikulují při použití různých tvarů sloves, což není příznačné pro nositele jiných evropských jazyků, píše RIA Novosti.

„Když Francouzové používají dokonavý vid slovesa, častěji se uchylují k prudkému gestu, ale když jde o nedokonavý minulý čas, jsou jejich gesta hlavně plavnější. Mysleli jsme, že se podobné rozdíly najdou také v ruštině, ve které se rozlišují slovesa dokonavého a nedokonavého vidu,“ řekl šéf laboratoře moskevské univerzity a profesor amsterdamské Svobodné univerzity Alan Cienki.

Během experimentu natočili vědci řeč a gestikulaci ruskojazyčných, německojazyčných a frankojazyčných dobrovolníků.

„Ukázalo se, že bez ohledu na vid slovesa, gestikulují nositelé ruštiny prakticky stejně, dávaje přednost prudkým gestům,“ sdělil Cienki.

Zajímavou zvláštnost zjistili u studentů, kteří studují francouzštinu nebo němčinu: gestikulovali stejně jako nositelé těchto jazyků. Studenti francouzštiny dělali například víc plavných gest, když používali nedokonavá slovesa.

Přesná příčina rozdílů v gestikulaci nositelů různých jazyků nebyla zjištěna, ale Cienki a jeho kolegové učinili předpoklad, že to může souviset s tím, jak příslušníci různých národů vnímají svět.


Není zde článek celý?