Francie povolila muslimské pouliční modlitby, ale zakázala vánoční film, protože byl „příliš křesťanský“

Francie je sekulární republika, protože odděluje náboženství a stát a většinou považuje náboženství za soukromou záležitost, omezenou na domov a místa bohoslužeb.     

Ale po celá léta Francie povoluje muslimské pouliční modlitby a jejich těžká kritika nic nezměnila. Někdy byly dokonce zablokovány silnice a automobily byly přesměrovány, aby se poskytl prostor pro muslimské pouliční modlitby. Zdá se, že když jde o islám, francouzské sekulární principy náhle mizí.

Pro křesťanství ve Francii je to úplně jiný příběh. Podle deníku European Post byl zakázán vánoční film ve francouzském městě Langon, protože byl „příliš křesťanský“, a nebo „nebyl dostatečně sekulární“. European Post píše:

Vánoční film byl posouzen učiteli jako „nedostatečně sekulární“ a byl proto zakázán ve školách ve francouzském městě Langon dne 13. prosince.

83 studentů francouzské školy začalo sledovat film „Hvězda“, počítačově animovanou dobrodružnou komedii založenou na historii Ježíše. Producentem filmu byla společnost Columbia Pictures.

Když si však učitelé uvědomili, že předmětem filmu je narození Ježíše Krista, okamžitě jej zrušili, protože byl „nedostatečně sekulární“. Všichni studenti se museli povinně vrátit do školy, aniž by mohli vidět konec filmu.

Dřívější francouzský „jednostranný sekularismus“ také ukázal svou ošklivou tvář: Nejvyšší správní soud Francie v listopadu nařídil odstranění kříže ze sochy Popea Jana Pavla II. V Ploërmelu poblíž Bretaně. Ten stejný soud nařídil, aby byl ve stejném měsíci odstraněn betlém v městské síni města Béziers.

Není zde článek celý?