O čem se ekonom Zeman ve vánočním projevu nezmínil: Vzestup automatizované ekonomiky disproporčně postihne chudé lidi

Analýza požaduje, aby vláda zaujala výraznější roli při zvládání přijímání robotiky, umělé inteligence a dalších metod automatizace práce.

Matthew Lawrence, čelný výzkumník v IPPR, varoval: „Pokud bude automatizace nezvládnutá, prospěch z ní bude soustředěn jen na malou vrstvu obyvatelstva, jen na ty, kdo mají vlastní kapitál, a na vysoce kvalifikované pracovníky. Nerovnost by se drasticky prohloubila.“

IPPR odhaduje, že v Británii bude zautomatizováno asi 44 procent pracovních příležitostí (pro ČR se odhaduje 55 procent). Podle amerického výzkumu by k tomu mělo dojít během nadcházejících deseti až dvaceti let.

Ohroženy jsou i pracovní příležitosti, které generují v současnosti střední příjmy, jako zaměstnanci call center, sekretářky a zaměstnanci továren. Nekvalifikovaní pracovníci také přijdou o svá místa v důsledku automatizace. Lidé, kteří vydělávají nejvíce a zaměstnanci, kteří budou schopni získat novou kvalifikaci, budou mít vyšší platy v důsledku rostoucí produktivity.

Výzkum potvrzuje závěry četných jiných studií, které varují před riziky vznikajícími ze současného rychlého rozvoje technologií, které umožňují strojům přebírat práci, kterou kdysi dělali lidé. Anglická ústřední banka veruje, že je v Británii ohroženo asi 15 milionů pracovních příležitostí.

IPPR doporučuje, aby si Británie vytvořila rekvalifikační systém a založila etickou komisi, která bude dohlížet na etiku zavádění automatizovaných technologií.

Ministři by také měli uvažovat o nových modelech vlastnictví podniků, protože majitelé akcií budou mít v důsledku automatizace daleko větší zisky, na úkor zaměstnanců.

Očekává se, že někteří lidé budou vydělávat víc, zatímco jiní uvíznou v pasti nízkých platů a sektorů s nízkou produktivitou. Vláda by měla zkoumat způsoby, jak rozšířit vlastnictví kapitálu a jak zajistit, aby z šířící se automatizace měli prospěch všichni.

Hrozbu nerovnosti způsobenou automatizací by mělo omezit:

– širší používání trustů zaměstnaneckého vlastnictví
– donucení podniků nad určitou velikost, aby sdílely své zisky se zaměstnanci
– vytvoření suverénních kapitálových fondů k investování do akcií podniků.

Podrobnosti v angličtině ZDE

https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/28/uks-poorest-to-fare-worst-in-age-of-automation-thinktank-warns

Není zde článek celý?