V oceánu objevili záhadné kouřové kruhy

Vědci objevili neobvyklé „kouřové kruhy“ na povrchu oceánu.

Odpovídající výzkum je zveřejněn v časopisu Geophysical Research Letters.

Specialisté z Liverpoolské univerzity objevili daný jev, když analyzovali měření z družic a také údaje o teplotě hladiny vody v Tasmanově moři u břehů Austrálie a v Jižním Atlantiku.

Vědci navrhli, že jsou kruhy druhy oceánských vichřic, jejichž průměr dosahuje několika stovek nebo tisíc kilometrů. Podobné rozbouřené proudy vzduchu se poměrně často vyskytují v moři.

Avšak kouřové kruhy se točí v protilehlých směrech a rychlostí pohybu desetkrát převyšují všechny známé tipy vichřic. Kromě toho jsou schopné neobvykle rychle přenášet mořské živočichy do velkých vzdáleností.


Není zde článek celý?