Byl nalezen meč, kterým před tisícem let bojovali ruští vojíni

Archeologové u Smolenska vykopali meč, s jehož pomocí bojovali ruští vojíni před tisíci lety se svými nepřáteli.

„Byl nalezen v pohřebišti přibližně z druhé poloviny 10. století. Byla to doba vlády knížat Svjatoslava a Vladimira,“ sdělil televizi Zvezda archeolog, správce zbrojního oddělení Státního historického muzea Sergej Kainov.

​Meč byl podle jeho slov objeven během vykopávek v okolí Smolenska, v jedné z mohyl Gnězdova, které je největším pohřebištěm Staré Rusi. Byl nejspíš pohřben starší příslušník družiny, poněvadž podle pohanského obřadu mohl být pouze šlechtic pohřben ve zbroji a se zbraní.

Meč byl zřejmě vykován Skandinávci, protože přes Gnězdovo vedla cesta od Varjagů k Řekům, proto je větší část nálezů německé nebo skandinávské výroby.
S jistotou to bude jasné po restauraci, až bude po odstranění z čepele dřeva a kůže objevena značka.

Restaurace meče se má konat v Moskvě a potrvá celý rok. Poněvadž z majitele zbraně zůstaly jen zuby, nebude možné zjistit jméno vojína, ale o tom, kde se narodil a žil, dokážou vypovědět, praví se v televizním pořadu.


Není zde článek celý?