Byla dokázána existence mimozemských virů

Astrobiologové z USA a Japonska přiznali, že viry existují na jiných planetách sluneční soustavy a exoplanetách, píše Gizmodo. Článek vědců je uveřejněn v časopisu Astrobiology.

Vědci mají za to, že zemské viriony — virové částice, jež se skládají z kyseliny nukleové a bílkovin, se mohou snadno dostat za hranice atmosféry a přenést se na jiná kosmická tělesa.

Kvůli obrovskému množství virionů a jejich malé velikosti je dost pravděpodobné, že byly vyvrženy do vesmíru například při pádu na Zemi meteoritů. Je známo, že bakteriofágy dokážou přežít ve vakuu i pod vlivem kosmického ionizujícího záření. Podobné procesy probíhají nejspíš také na jiných planetách vhodných pro život.

Přitom ale jsou infekční agenti pohonem evoluce, bez nichž není možný vznik složitých forem života. Proto si vědci myslí, že na planetách, kde existují biologické organismy, je nevyhnutelný také vznik virů.

Způsoby registrace virů na jiných kosmických objektech neexistují kvůli absenci společných biologických markerů. Vědci navrhují, aby za tímto účelem byly použity elektronické rentgenové mikroskopy (TEM). Kvůli velikosti a hmotnosti TEM však jejich umístění na kosmické přístroje bude problémové.


Není zde článek celý?