Čína plánuje na Arktidě vytvoření „Polární hedvábné stezky“

Strategie Číny „Jedno pásmo, jedna cesta“ byla odstartována v roce 2013 a má za cíl rozvoj infrastruktury a posílení vazeb mezi eurasijskými zeměmi.

Čína plánuje spolupráci s jinými zeměmi, aby vytvořila námořní obchodní cesty v arktickém regionu v rámci své iniciativy „Polární hedvábná stezka“, která je první Bílou knihou o politice Číny v Arktidě.

„Je možné učinit konstruktivní kroky pro koordinaci rozvojových strategií s arktickými státy, aby byla vytvořena námořní ekonomická trasa mezi Čínou a Evropou přes Severní ledový oceán,“ píše se v prohlášení a dodává se, že „čínské podniky jsou za rozvoj infrastruktury pro tyto trasy a pro testování obchodního tranzitu odměněny v souladu se zákonodárstvím a odpovídajícími předpisy.“

Dokument také poznamenává, že Čína bude věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti námořní navigace na Arktidě.

„Čína plánuje rozvoj těžby ropy, plynu, nerostných surovin, stejně jako rybářství a turistiky, společně s arktickými státy, které respektují kulturu a tradice obyvatel tohoto regionu a přijímají opatření na ochranu přírody,“ uvádí dokument a dodává, že země také plánuje rozvoj výzkumné aktivity v regionu.


Není zde článek celý?