EU Radar: Prosinec 2017

Výdaje na výzkum a vývoj v Česku mezi lety 2006 a 2016 vzrostly (z 1,23 na 1,68 % HDP). Špatná zpráva ale je, že jsou pořád hluboko pod průměrem EU (2,03 %).

Spalování odpadu a oběhové hospodářství – jak se to rýmuje? Podle zprávy Výboru regionů z 1. 12. moc ne. Snažit bychom se měli odpad vůbec neprodukovat. Děkujeme za radu.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin spustil 4. 12. nový nástroj Food Additives Intake Model. Kdo chce, může jeho prostřednictvím sdílet své odhady expozice potravinovým přísadám. Počítám, že nás budou zástupy.

Nárok na státní penzi máte i tehdy, pokud si během manželství změníte pohlaví (a v manželství zůstanete). Myslí si to alespoň generální advokát Soudního dvora EU Michal Bobek, který 5. 12. vydal stanovisko ve věci C-451/16.

Sektor dopravy neplní cíle unijní politiky životního prostředí. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) zveřejněné 5. 12. rostou jak emise skleníkových plynů, tak třeba počty aut s dieselovými motory. Až se vkrádá otázka, zda jsou nastavené cíle slučitelné s realitou.

Vyhostit státního příslušníka třetí země s dlouhodobým pobytem v EU jen proto, že byl odsouzen k trestu odnětí svobody na více než jeden rok? Zapomeňte, rozhodl 7. 12. ve věci C-636/16 Soudní dvůr EU.

Evropský sbor solidarity aka europionýr oslavil 7. 12. první rok své existence. Registruje 42 745 mladých ze všech členských států, přičemž 2166 z nich již dobrovolničí nebo stážuje v 1434 organizacích.

Komise 7. 12. pilotně podpořila meziregionální spolupráci na hightech projektech. Fresh peněz na ni půjde jen málo, přesto zamrzí, že Česko (zase) zcela absentuje.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů vyjádřil 7. 12. svou frustraci z genderové segregace. Příklad? Holkám se tak dlouho vtlouká do hlavy, že z nich nebudou ajťačky, až z nich skutečně nejsou. A ještě tím trpí všichni okolo.

Mezinárodní bruslařská unie nemá monopol na pořádání závodů, rozhodla 8. 12. Komise. Takže pokud si v ISU ještě myslí opak, měli by se rychle probudit.

Komise 12. 12. reagovala na evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“. Slíbila novou, přísnější legislativu. Ale ještě předtím odsouhlasila možnost jeho prodeje po dobu dalších pěti let.

Komise pustila 13. 12. do světa „strategickou zprávu“ o provádění strukturálních fondů. Prostředí pro investice se zlepšilo, příjemce trápí méně byrokracie a celkově všichni hýkají blahem. Tak proč se to, sakra, neprojevuje i u nás?!

Euroagentury zareagovaly na #metoo. 13. 12. vydaly společné prohlášení, že na jejich půdě se žádný harassment tolerovat nebude.

Evropa je kontinent solidarity, píše se ve společném prohlášení sedmi komisařů k Mezinárodnímu dni migrantů ze 17. 12. Zapomněli jen na to, že občas je třeba jít solidaritě trochu naproti. Třeba tím, že si ji Brusel prostě vynutí.

Rakouská nebo německá televize v Česku, online a ještě k tomu legálně? Rada je od 15. 12. v zásadě pro, teď jen musí s europoslanci doladit detaily. Hodně detailů.

Euroombudsmanka vyzvala 18. 12. Donalda Tuska, aby se svlékl do naha a zveřejňoval informace o svých schůzkách s (registrovanými) lobbisty. A aby neuhnul, pro jistotu mu dala i deadline: 1. 3. 2018.

Evropský institut pro rovnost žen a mužů zveřejnil 15. 12. svou péefku s tím, že je pro každého: starého i mladého, bohatého i chudého, narozeného blízko i daleko, ale hlavně pro „rodiny jakékoli podoby“.

„Hodně štěstí!“, popřál 18. 12. Donald Tusk novému rakouskému předsedovi vlády Sebastianu Kurzovi. Z krátké tiskovky čiší, jak z něj má obavy, ale současně s ním nemůže být na nože, protože Rakousko bude ve druhé polovině roku 2018 předsedat Radě.

Hospodářská situace je dobrá, podpora eura vysoká a zítřky světlé. Tak 19. 12. interpretovala poslední Eurobarometr Komise. Když ale nahlédnete pod povrch, objeví se před vámi mnohem plastičtější obrázek. Třeba že EU věří jen každý třetí Čech.

Šampaňský sorbet se může jmenovat šampaňský sorbet, pokud „má jako jednu ze svých základních vlastností chuť připisovanou především šampaňskému“. Rozhodl 20. 12. Soudní dvůr EU ve věci C-393/16.

EU Radar měsíčně informuje o dění v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, protože dnešní EU není jen brexit a migrační krize. Stručně, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné dokumenty, abyste si mohli udělat obrázek i sami. Více najdete v kompletním archivu.

Není zde článek celý?