Fyzici se přiblížili chápání čtyřrozměrného prostoru

Skupina amerických, švýcarských a izraelských vědců se přiblížila chápání čtyřrozměrného prostoru. Výsledky výzkumu byly zveřejněny na stránce Nature.

Vědci předpokládají, že když trojrozměrné předměty vrhají dvojrozměrné stíny, tak čtyřrozměrné předměty mají mít trojrozměrné stíny, dokonce i když není možné si tyto předměty představit.

Skupina provedla dva paralelní experimenty. Evropští specialisté dovedli teplotu skoro do absolutní nuly (-273 °C), a tímto prakticky zastavili pohyb elektronů. Potom podchlazené atomy dáli do speciální dvojrozměrné struktury a použili lasery, které obnovily pohyb.

Američtí vědci propustili laserový paprsek přes skleněný blok, aby imitovali efekt elektrického pole na nabitých částicích. Tudíž se oběma skupinám podařilo vygenerovat Kvantový Hallův jev.

Tyto výzkumy ukázaly, že nyní vědci mohou experimentálně zkoumat čtyřrozměrný prostor a také vícerozměrné prostory.

Viditelný svět se nachází ve třech prostorových rozměrech, ale podle fyziky a také teorie superstrun má vesmír více rozměrů.


Není zde článek celý?