Lavrov hovořil o nebezpečí tolerance

Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov vyzval k boji proti pseudoliberálním přístupům, které povzbuzují destruktivní modely chování.

„Je jasné, že revize základních morálních norem, kdy je vše dovoleno, absurdní tolerance, způsobuje nenávratnou škodu morálnímu zdraví lidí, připravuje je o kulturní a civilizační kořeny,“ řekl Lavrov během svého vystoupení na XXVI. vánočním čtení.

„Například v řadě členských zemí EU jsou zaváděny zákazy týkající se náboženských atributů, rodiče nemají právo vychovávat děti v duchu křesťanské morálky. Ten, kdo se stydí za své mravní kořeny, nemůže respektovat jinou víru. To je přímá cesta ke xenofobii a netoleranci, k sebezničení společnosti. Proto je dnes důležité energicky bojovat proti pseudoliberálním přístupům povzbuzujícím destruktivní modely chování,“ zdůraznil ministr zahraničních věcí RF.


Není zde článek celý?